Amundi v České republice spouští nový realitní fond pro klienty Komerční banky

Amundi Czech Republic
20. May 2019

Praha, 20. května 2019 – Společnost Amundi připravila exkluzivně pro klienty Komerční banky nový Realitní fond KB 3. Ten investuje do komerčních nemovitostí nejen v České republice, ale také v západní Evropě. Součástí portfolia jsou například budovy v Berlíně či Chotěbuzi. Investoři nového fondu tak mohou díky regionální diverzifikaci zprostředkovaně získat podíl v zahraničních nemovitostech, jejichž hodnota se pohybuje až v řádech stovek milionů korun.


Nový nemovitostní fond Amundi je v pořadí již třetí, který síť Komerční banky nabízí. Do předchozích dvou fondů klienti investovali více než čtyři miliardy korun. „Výhodou investování do realitních fondů je, že nemovitosti jsou hmotným aktivem, a mohou tak ochránit investory před inflací a finančními i politickými turbulencemi. Výkonnost investicí do nemovitostí se vyvíjí odlišně od výkonnosti finančních aktiv a držení nemovitostních aktiv v rámci portfolia proto snižuje kolísání jeho celkové hodnoty,“ popisuje Hubert Joachim, zástupce ředitele pro investice do nemovitostí v Amundi Czech Republic, investiční společnost a.s.

 

Novinkou, kterou oproti předchozím nemovitostním fondům přináší, je širší diverzifikace. V portfoliu fondu je totiž možné nalézt kromě českých nemovitostí, do nichž jsou investice realizovány napřímo, i komerční nemovitosti ze západní Evropy. Ty jsou drženy prostřednictvím fondu Amundi Real Estate Prime Europe, který je určen primárně pro velké institucionální investory.

 

„Klíčovými kritérii při výběru nemovitostí do našeho nového fondu jsou dobré umístění, jistý výnos z nájemného, preference delších nájemních smluv a potenciální zhodnocení samotné nemovitosti. Investor neřeší žádnou operativu. Výběr nemovitostí, jednání o ceně, transakce, řízení vztahů s nájemci, výběr nájemného i správa nemovitostí jsou totiž svěřeny zkušenému správci. V porovnání s přímou investicí do nemovitosti tak investor šetří drahocenný čas,“ dodává Hubert Joachim.

 

Díky novému nemovitostnímu fondu investoři získají prostřednictvím jedné investice v minimální hodnotě jednoho milionu korun přístup k výnosům z více než deseti komerčních nemovitostí. Očekávané roční zhodnocení se pohybuje mezi 5 a 6 %, přičemž doporučená váha investice v portfoliu klienta by neměla překročit 10 %. Hlavní zdroj výnosů fondu tvoří nájmy z daných budov, popřípadě rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou konkrétní nemovitosti.

 

„Naše investiční řešení je navrženo tak, aby vyhovělo zákonným požadavkům pro příznivé zdanění. Jedná se o uzavřený fond kvalifikovaných investorů, přičemž klienti Komerční banky mohou do fondu investovat až do konce roku 2020. O investici do fondu uvažují i institucionální investoři z finančního sektoru, což potvrzuje atraktivitu investičního řešení,“ upřesňuje Jan Chlumský, vedoucí marketingu v Amundi Czech Republic.

 

Předchozí realitní fondy Amundi slavily úspěch. Do Realitního fondu KB 1 investovalo 145 klientů a do toho s číslovkou dva už 869 investorů. Ti tak umožnili naplnění objemového cíle dvou miliard korun. „Nabídka Realitního fondu KB 2 nám umožnila posílit diverzifikaci klientského portfolia, neboť jsme prostřednictvím tohoto fondu poprvé v segmentu Top Affluent nabídli produkt, který je typický pro portfolia affluentních klientů v západních zemích. Nabídli jsme klientům alternativu přímé investice do nemovitosti za účelem pronájmu, jelikož naše řešení šetří čas a přitom nabízí srovnatelný, ne-li vyšší výnos,“ dodává Jan Chlumský

O skupině Amundi

Skupina Amundi je největším správcem investic v Evropě, pokud jde o výši spravovaného majetku, a řadí se do TOP 101 z celosvětového hlediska. Díky spojení s Pioneer Investments spravuje pro své klienty aktiva v hodnotě 1,476 bilionu2 eur. Prostřednictvím šesti hlavních investičních center3 nabízí svým klientům v Evropě, v oblasti Asie a Tichomoří, na Středním východě a v Severní i Jižní Americe bohaté zkušenosti s finančními trhy a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení a reálná aktiva. Amundi s centrálou v Paříži je od listopadu 2015 listována na burze a je prvním správcem aktiv v Evropě, co se týče tržní kapitalizace.4

Díky využití výhod vyplývajících z narůstajícího rozsahu a velikosti má Amundi možnost nabízet svým klientům nové a pokročilé služby a nástroje. Díky svým jedinečným schopnostem v oblasti výzkumu, dovednostem takřka 4500 členů týmu a díky odborníkům na trhy v 37 zemích poskytuje retailovým, institucionálním a firemním klientům inovativní investiční strategie a řešení přizpůsobená jejich potřebám, cílům a rizikovým profilům.

Ze 14. ročníku ceny Funds Europe Awards si společnost Amundi odnesla celkem tři významné ceny. Ocenění získali Yves Perrier, Pascal Blanqué a fondy Amundi ETF. Fond Amundi Funds Cash USD – AU zvítězil v kategorii krátkodobých investic v české anketě Finanční produkty roku 2018 webu Finparáda.cz. Ve slovenském hodnocení Fincentrum&Forbes Investícia roka 2018 zvítězil fond Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term, který se tak stal slovenskou investicí roku.

V České republice Amundi působí prostřednictvím společností Amundi Czech Republic investiční společnost, a.s., a Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. Spravuje aktiva jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím. Své produkty poskytuje přes distribuční kanály Komerční banky, UniCredit Bank a společnosti nezávislých finančních zprostředkovatelů.

Skupina Amundi Czech Republic je zodpovědná za řízení aktivit na Slovensku a v Bulharsku.

Amundi. Důvěru je třeba si získat.

Více informací na amundi.cz

[1] Zdroj: IPE „Top 400 asset managers“ publikováno v červnu 2018, podle AUM k prosinci 2017.
[2] Informace Amundi k 31. březnu 2019.
[3] Investiční centra: Boston, Dublin, Londýn, Milán, Paříž a Tokio.
[4] Podle tržní kapitalizace k 31. prosinci 2018.

 

Kontakt 

Dana Kryńska
Head of Communication

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

společnost skupiny Amundi

Budova Rustonka 2 | Rohanské nábřeží 693/10

186 00 Praha 8

tel.:  +420 296 354 423, +420 603 471 990
e-mail: dana.krynska@amundi.com

www.amundi.cz

 

Stance Communications

Tereza Schneiderová

Account Manager

Stance Communications, s.r.o.

Jungmannova 750/34

110 00 Praha 1

Tel: +420 224 810 809, +420 724 872 331

e-mail: tereza.schneiderova@stance.cz

www.stance.cz

Uvedené informace nejsou určeny americkým osobám, nepředstavují nabídku ani poradenství. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Informace o rizicích jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu.

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings