ČAOH požaduje daňové zvýhodnění pro recyklované výrobky. Posiluje ji devět nových recyklačních společností

ČAOH
20. August 2018

V souladu s recyklačními cíli EU a desaterem odpadového hospodářství apeluje Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) na snížení DPH pro recyklované výrobky a na jejich využívání ve veřejných zakázkách. ČAOH přijala od letošního května do svých řad celkem devět nových členských firem zabývajících se recyklací odpadů.


Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je v ČR hlavním zastáncem efektivních nástrojů pro podporu skutečné recyklace, jako je např. daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků (další zde). Ke stávajícím cca 90 členským svozovým, zpracovatelským a recyklačním firmám z celé České republiky, které se k těmto myšlenkám hlásí, nově přibyly další aktivní společnosti. Ty, podobně jako ČAOH, vidí smysl v moderním pojetí evropské odpadové legislativy a jejích cílech zaměřených na třídění, recyklaci a další využití odpadů.

V květnu vstoupila do ČAOH skupina českých společností Plastic Union zabývající se recyklací plastových odpadů. Ke skupině patří dalších pět společností (For Plastic, Antaka, Plastic one, Plastic two, Plastic three). V červnu se ČAOH rozšířila o společnosti TOMA RECYCLING a Mondeco, zabývající se rovněž recyklací především plastových odpadů, a dále o firmu STAVOSUR, jejíž prioritou je zejména recyklace papírových odpadů.

ČAOH je platným, stabilním a odborně vyváženým prvkem v sektoru odpadového hospodářství s více než 20letou tradicí. Její názorové ukotvení je dáno širokými zkušenostmi rozsáhlé základny členských firem. Tyto podniky ve spolupráci s městy a obcemi v ČR vybudovaly za dvě desetiletí kvalitní odpadové hospodářství, které se může hrdě srovnávat s ostatními zeměmi EU a které se dále pozitivně vyvíjí. „Jako oborový svaz jsme čitelní a jasně říkáme, co sektor odpadového hospodářství potřebuje, abychom pokračovali v úspěších, kterých jsme jako ČR již dosáhli, a abychom v budoucnu splnili cíle, které členským zemím nově vytyčila EU a které ČAOH plně podporuje,“ říká Petr Havelka, ředitel ČAOH. „Těší mě zájem řady recyklačních a zpracovatelských firem i to, že chápou a podporují dlouhodobou argumentaci a cíle ČAOH a chtějí našemu společnému úsilí aktivně napomoci. Nechtějí stát stranou. Prosazujeme cíle EU. Máme motivační řešení pro podporu recyklace a víme jak dosáhnout evropských cílů. Chceme a umíme jich dosáhnout tak, abychom využili pozitivní synergie a aby náklady a dopady na naše zákazníky, tedy obce, města i firmy byly co nejmenší.“

ČAOH již předložila do odborné diskuze několik konkrétních nástrojů a opatření pro rozvoj recyklace v ČR. Jako klíčové vnímáme daňové zvýhodnění pro recyklované výrobky, např. ve formě snížené DPH. Dalším důležitým opatřením je závazek státu, že bude ve veřejných zakázkách z určitého procenta využívat recyklované výrobky. V tomto směru činíme konkrétní kroky, aby se tyto nástroje dostaly do legislativy. Další opatření pro vhodné budoucí odpadové hospodářství shrnula ČAOH spolu s dvěma dalšími největšími oborovými svazy – Sdružením veřejně prospěšných služeb a Sdružením komunálních služeb – do tzv. desatera moderního odpadového hospodářství.

„Cíle a argumentace ČAOH jsou pro nás srozumitelné a jako recyklační firma víme, že mohou v praxi skutečně pomoci,“ říká Svatopluk Klézl člen představenstva firmy TOMA RECYCLING. Ta vznikla v roce 2015 jako dceřiná společnost podniku TOMA, a.s., a byla založena za účelem vhodného způsobu nakládání s odpady, protože ochrana životního prostředí je pro společnost TOMA zásadní prioritou. „Recyklací plastových materiálů minimalizujeme dopad na životní prostředí. Při našem procesu se neustále snažíme chovat hospodárně a optimalizovat výrobní proces se současnou minimalizací produkce druhotných odpadů. Mimo jiné vykupujeme a zpracováváme PET lahve, ze kterých umíme vyrábět tzv. flakes pro další výrobu v rámci regranulace. Naše kvalitní PET regranuláty slouží k výrobě plastových produktů, které tak mohou nést označení ‚vyrobeno z recyklovaného materiálu‘. Výhodou tohoto vstupního materiálu je zajímavá cena a možnost konečný produkt opět recyklovat. Vyrábí se mnoho barevných variant od čirého přes širokou škálu až po zcela tmavá provedení,“ představuje stručně činnost společnosti pan Klézl.

Svozem, úpravou a recyklací odpadů, a to zejména plastových, se zabývá česká společnost Mondeco, s.r.o.,z Plzeňska, která se rovněž stala členem ČAOH. „Naše služby nabízíme jak podnikatelům, tak obcím i městům. Odpady svážíme, zpracováváme a připravujeme je pro další využití. Mimo jiné vyrábíme paliva z odpadů, která lze využít v energetických zdrojích jako náhradu primárních paliv,“ popisuje pan Martin Jirek, jednatel společnosti Mondeco, s.r.o., z Přeštic. „Chceme se aktivně zapojit do přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku v odpadovém hospodářství. Vzhledem k našim hlavním činnostem, jimiž jsou svoz a předúprava k dalšímu využití, se budeme nadále snažit o využití maximálního potenciálu druhotných surovin a odpadů obecně. Potřebujeme k tomu stabilní a smysluplné prostředí nastavené pozitivně k třídění a recyklaci. Souhlasíme s tím, co v odborné diskuzi říká ČAOH. I my podporujeme evropské cíle a vidíme cestu, jak je smysluplně realizovat. Proto vstupujeme do ČAOH.“

Společnost STAVOSUR působí v odpadovém hospodářství již od roku 2000 a zabývá se výkupem a zpracováním druhotných surovin, zejména sběrového papíru. V roce 2012 se stala součástí rakouské skupiny Prinzhorn Group, respektive její dceřiné společnosti Hamburger NZ, s.r.o.  Od roku 2016 je vlastněna firmou Hamburger Recycling Group GmbH. Ta má pobočky ve 12 zemích a disponuje cca 1,3 mil. tun sběrového papíru ročně. „Stavosur dodává papír k recyklaci zejména do vlastních papíren společnosti PG a se svým ročním objemem se řadí mezi přední hráče na českém trhu,“ vysvětluje pan Svatopluk Úředníček, jednatel společnosti. Prinzhorn Group byla založena již v roce 1853 a stále pokračuje v rodinném způsobu vedení a vlastnictví firmy. Se svými 6 600 zaměstnanci v 15 zemích je evropským lídrem na trhu s obaly, papírem a recyklací. „Papír je pro nás cenná druhotná surovina, kterou umíme velmi dobře recyklovat. I my chceme stát po boku úspěšných firem v ČAOH, které se podílejí na prosazování vhodného způsobu zavedení oběhového hospodářství v České republice. Praktický pohled na věc, hájení tržního prostředí a podpora efektivní recyklace a využívání odpadů, to jsou hodnoty, které je třeba podpořit a hájit,“ doplňuje pan Úředníček. 

O České asociaci odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 19 let a v současnosti pod ni spadá více než 85 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.

www.caoh.cz


Stance Communications, s.r.o.
Andrea Zelenková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 724 929 694
E-mail: andrea.zelenkova@stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings