Recyklace odpadního dřeva významně napomáhá životnímu prostředí, ročně se ušetří statisíce stromů

ČAOH
31. October 2019

Praha, 31. října 2019 – Přestože je recyklace odpadního dřeva nedílnou součástí odpovědného odpadového hospodářství, je tomuto tématu věnováno podstatně méně pozornosti, než si zaslouží. I proto Česká akademie zemědělských věd společně s Platformou pro bioekonomiku ČR v průběhu letošního září uspořádala tematické workshopy pro odbornou i laickou veřejnost. Jedním z přispěvatelů k této problematice byl i člen České asociace odpadového hospodářství, společnost Kronospan CR. Její zkušenosti potvrzují, že důležitost recyklace dřeva je nepopiratelná. Největšímu zpracovateli dřevního recyklátu v Česku projde ročně rukama 400 000 tun recyklátu, čímž uspoří dva miliony tun oxidu uhličitého a každý rok tak zachrání 600 000 stromů, které nemusí být pokáceny. Díky pokročilým technologiím je také možné zpracovat i dřevo napadané kůrovcem, jehož kalamitní šíření již několik let široce poškozuje české lesy.


Výrobky Kronospanu nacházejí uplatnění v nábytkářské výrobě, v truhlářství nebo ve stavebnictví. Společnost ve výrobě materiálově využívá recyklát, tedy stavební a demoliční dřevo, obalový materiál, nábytek či velkoobjemový dřevní odpad. Tyto materiály pro recyklaci odebírá jak od odpadářských společností, tak od stavebních firem, výrobců nábytku, truhlářů, sběrných dvorů i řízených skladů obcí a měst. Materiálové využití „starého“ dřeva a výroba nových plnohodnotných výrobků, například dřevotřískových a laminovaných desek, probíhá s využitím moderních pokročilých technologií, které splňují požadavky nejlepších dostupných technik.

Působení společnosti si pochvaluje i výkonný ředitel ČAOH Petr Havelka. Zároveň ale dodává, že je tu řada dalších druhotných surovin, které je nutno vytřídit ještě ve větším množství než doposud a následně je také recyklovat.

„Nové evropské směrnice stanovily jasné recyklační cíle a jako Česká asociace odpadového hospodářství tyto cíle plně podporujeme a hledáme cesty, jak dát odpadům a druhotným surovinám nový život. Jsem přesvědčen, že v další dekádě musí na našem území vzniknout nové, řádově statisícové kapacity pro recyklaci různých materiálových toků z komunálních odpadů. Hlavním spojovacím článkem dlouhodobě udržitelné recyklace je ale zdravě fungující poptávka po výstupech z ní. To je zároveň aktuální limitující prvek celého sektoru. Nyní musí být společnou legislativní prioritou hledat cesty k zajištění fungující poptávky alespoň na území ČR,“ doplňuje Havelka.

Kronospan, který je také spoluzakladatelem nadace Dřevo pro život, neustále investuje do zlepšení a zefektivnění procesu výroby tak, aby docházelo k omezení emisí škodlivých látek, hlukových emisí či prašnosti. Ve své snaze o co nejpozitivnější přínos pro životní prostředí provedl v poslední době investice v hodnotě 1,2 miliardy korun vedoucí ke snížení emisí prachu o 94 % a snížení celkových emisí o 60 %.

„Díky nahrazení tzv. ‚rostlého dřeva‘ recyklovaným získáme značnou energetickou úsporu plynoucí z nižšího obsahu vlhkosti v recyklovaném dřevě oproti surovému. Dojde k zrychlení procesu výroby a k poklesu významného množství vypouštěných skleníkových plynů. A to nemluvím ani o samotné záchraně stromů, které nemusí být pokáceny. Zpracováním dřevěného recyklátu v objemu 400 000 tun za rok uspoříme neuvěřitelné dva miliony tun oxidu uhličitého a ročně tak zachráníme 600 000 stromů,“ vysvětluje Rostislav Habán, ekolog společnosti Kronospan CR.

 

O České asociaci odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti recyklace, využívání, odstraňování, svozu a sběru odpadů. ČAOH působí na českém trhu již 19 let a v současnosti pod ni spadá více než 95 společností. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady. V posledních letech se ČAOH vstupem nových členů dále rozrostla o významné recyklační firmy, recyklující v ČR řádově stovky tisíc tun druhotných surovin.

www.caoh.cz

 
Kontakt pro média:

Stance Communications, s.r.o.

Ladislav Pokorný

Account Manager

Tel.: +420 224 810 809, +420 724 513 052

E-mail: ladislav.pokorny@stance.cz

www.stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings