Česko patří k evropské špičce v recyklaci skla. Nové možnosti využití přináší pěnové sklo

ČAOH
28. November 2018

Praha, 28. listopadu – Česká republika se dlouhodobě pohybuje na špičce v Evropě, co se týče procentuálního podílu sebraného skla. I přes kvalitní umístění v evropském měřítku ovšem tuzemský trh objevuje nové možnosti, mezi které patří i pěnové sklo. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), která sdružuje řadu významných subjektů na poli zpracovatelského a recyklačního průmyslu, podporuje jeho hojnější využití na českém trhu.


Pěnové sklo je porézní materiál, který se vyznačuje malými uzavřenými póry. Ve skutečnosti jde o molekuly vzduchu obalené sklem. Pro své izolační vlastnosti a vysokou pevnost v tlaku se v Evropě a USA používá při výstavbě silnic, železničních tratí, tunelů či mostů. „Na výrobu pěnového skla se používají jemné podíly, které vznikají při zpracování skleněných střepů pro sklárny. Tyto podíly obsahují drobné kamínky, porcelán, keramiku a organické částice. Jinými slovy jde o znečištěnou zbytkovou frakci, kterou bychom uměli zpracovat, ale vzhledem k nedostatečné poptávce po finálním produktu, zatím většina této frakce končí na skládkách. Řádově hovořím o tisících tun,“ uvádí Ing. Stanislav Cimburek ze společnosti Recifa, a.s., která spolu s propojenou společností AMT, s.r.o., patří k lídrům na českém trhu a je součástí ČAOH.

Poptávka je klíčový prvek fungování procesu recyklace. Oproti jiným evropským zemím zatím v České republice pěnové sklo nenachází přílišné využití. „Pokud bude po pěnovém skle dostatečná poptávka, umíme si s recyklací této znečištěné zbytkové frakce poradit i ve větším měřítku. Bude však nutné postavit speciální technologii na její úpravu a dočištění,“ dodává Stanislav Cimburek.

Cestou ke zvýšení poptávky po pěnovém skle mohou být daňová zvýhodnění. Snížení DPH by mohlo motivovat menší stavebníky, kteří by tento 100% recyklovaný výrobek mohli využívat pro výstavby a opravy rodinných domů. „Ačkoli je Česká republika na špici v recyklaci skla, stále existují rezervy v množství vytříděného materiálu, především v jeho obsahu v nevytříděném směsném komunálním odpadu. V ČAOH klademe důraz na zefektivnění procesu separace a následného zpracování vytříděných druhotných surovin. Tím jsou naplňovány cíle strategie oběhového hospodářství EU,“ vysvětluje ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

 

O České asociaci odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 19 let a v současnosti pod ni spadá více než 85 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.

www.caoh.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings