Hrozí zrušení žlutých popelnic v obcích a městech?

ČAOH
26. November 2020

Praha, 26. listopadu 2020 – Pokud poslanci v příštím týdnu odmítnou Senátem prosazenou potřebu posunu účinnosti nové odpadové legislativy, pak v obcích a městech hrozí zrušení nebo výrazné omezení svozu žlutých popelnic, tedy separovaných plastů.


Problém vyvolalo nové ustanovení zákona o odpadech (§ 36 odst. 5), které s okamžitou účinností znemožňuje některé z dosavadních možností, jak nakládat s určitými frakcemi z třídění plastů. V ČR však nejsou náhradní technologie, kam by mohly být od ledna příštího roku, tedy již za 35 dní, přesunuty tyto „výměty“ z třídění plastů. Firmy obcí a měst i firmy privátní dlouhodobě předávají do recyklace uplatnitelnou část separovaných plastů. Pokud nově nebudou moci ze dne na den uplatnit ostatní v recyklaci nevyužitelné frakce kdekoli na trhu, či do jiných technologií, pak budou muset zastavit nebo adekvátně omezit samotný proces třídění. Z velké části obcí pak mohou zmizet žluté kontejnery a může zde skončit potřebná separace plastů.

Firmy zvažují zhruba tři krizové scénáře. Všechny tři však mají značné negativní dopady buď na rozpočty obcí, nebo na samotné třídění a recyklaci plastů z obcí. Obcím nicméně nový zákon pod hrozbou sankce přináší nově povinnost dosahovat vysokých stupňů třídění. V obcích proto hrozí buď odklon od třídění plastů, a tedy neplnění povinností, nebo zásadní zdražení svozu separovaných plastových odpadů. Tak přísné nastavení, které má od ledna stanovovat zákon z dílny MŽP, přitom nepožaduje žádná část evropské legislativy.

Senát množství hrozících rizik nové vládní legislativy pojmenoval a velkou většinou hlasů se shodl na zřejmé potřebě odložení účinnosti nové odpadové legislativy o rok, tedy od 1. 1. 2022. Ty nejvážnější chyby a nejasnosti v nastavení nového zákona, které mohou zásadně dopadat do aktuálně značně zatížených rozpočtů obcí a měst, je nutné vyřešit. MŽP zatím nedalo k dispozici ani potřebné vyhlášky. Původní znění zákona má přitom nabýt účinnosti už za 35 dnů, tedy od nového roku. Možnou blízkou krizi v nakládání s odpady v obcích tak mají v nyní v rukou poslanci. Vyslyší poslanci varování Senátu, obcí a jejich obecních svazů, profesních svazů a řady odborníků, nebo potvrdí původní problematické znění a účinnost tzv. „za každou cenu“ od 1. ledna?

O České asociaci odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti recyklace, využívání, odstraňování, svozu a sběru odpadů. ČAOH působí na českém trhu již 19 let a v současnosti pod ni spadá více než 95 společností. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady. V posledních letech se ČAOH vstupem nových členů dále rozrostla o významné recyklační firmy, recyklující v ČR řádově stovky tisíc tun druhotných surovin.

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings