BNP Paribas Cardif Pojišťovna reaguje na napjatou situaci v Pásmu Gazy

BNP Paribas Cardif Pojišťovna reaguje na napjatou situaci v Pásmu Gazy

BNP Paribas Cardif Pojišťovna
11. October 2023

Z důvodu raketového útoku z Pásma Gazy na jižní a centrální část židovského státu se BNP Paribas Cardif Pojišťovna rozhodla rozšířit nad rámec pojistných podmínek krytí pro případ storna cesty do Státu Izrael.


„Izrael nabízí z hlediska cestovního ruchu širokou paletu přírodních a kulturně-historických aktivit, z nichž některé jsou světového významu, a proto se logicky stává místem turistického zájmu. Byť mezi českými občany nedosahuje takové obliby jako jiné destinace, věřím, že naše rozhodnutí rozšířit pojistné krytí, může mnoha klientům v aktuální situaci pomoci,“ konstatuje obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny Martin Steiner.

 

Pojistné plnění může být klientům poskytnuto v rozsahu nákladů na plánovanou cestu, které byly hrazeny před datem 8. října 2023. Toto plnění však bude omezeno na výši skutečné škody, což znamená, že budou zohledněny pouze náklady, které nebyly již kompenzovány jiným subjektem, jako například cestovní kanceláří, a to po odečtení případné spoluúčasti stanovené v pojistné smlouvě.

 

„V praxi to znamená, že pokud si klient koupil zájezd do Izraele například 3. října 2023 a obavy z vojenského konfliktu ho nutí svou cestu přehodnotit, může se obrátit na našeho partnera Europ Assistance. Náklady vynaložené na tuto cestu jsme ochotni v mezích stanovených pojistnou smlouvou pokrýt,“ doplňuje Martin Steiner.

Gallery for download

File for download (0.01 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings