Pojištění schopnosti splácet je klíčovou oporou zdravého finančního rozpočtu domácností s hypotékou či úvěrem

BNP Paribas Cardif Pojišťovna
3. August 2022

Financovat velké jednorázové výdaje úvěrem je dnes již běžné. Hlavně při pořizování bydlení, rekonstrukcích nebo koupi automobilu se této formě získání prostředků málokdo vyhne. Dlouhodobé finanční závazky pak ale mohou člověka tížit, zejména v dobách ekonomické nejistoty, jako je ta dnešní. Dle průzkumů má většina lidí finanční rezervy pouze na tři měsíce, je tedy relativně snadné se kvůli nenadálé nemoci či úrazu dostat do situace, kdy není domácnost schopná pokrýt z finančních rezerv všechny své závazky. Pojištění schopnosti splácet může v takovéto situaci výrazně pomoci.


Pojistí všechny typy půjček 

Pojištění schopnosti splácet pomůže v případě reálných životních rizik, jako je výpadek příjmu, se splácením hypotéky, spotřebitelského úvěru, osobní půjčky, kreditní karty, kontokorentu, leasingu. „Pojištění schopnosti splácet úvěr, si postupem času získává stále větší popularitu a je dnes bráno jako zodpovědný doplněk ke každé půjčce,“ říká Martin Steiner, obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Chrání při pracovní neschopnosti, nezaměstnanosti, invaliditě nebo péči o člena rodiny

Pojištění chrání v případě výpadku pravidelných příjmů, který nastává nejčastěji při dlouhodobé pracovní neschopnosti.  Pomáhá ale i proti riziku ztráty schopnosti splácet z důvodu invalidity II. a III. stupně, ošetřování člena rodiny, duševních nemocí a pochopitelně i úmrtí.

„Pojištění schopnosti splácet dodává pocit jistoty a zbavuje obav z nesplacených dluhů a hrozících exekucí. Naše inovované pojištění schopnosti splácet rozšířilo počet rizik, na která se vztahuje. Klient je pojištěn pro případ pracovní neschopnosti z důvodu úrazu, nemoci – včetně duševních onemocnění moderní doby jako je deprese či syndrom vyhoření, ztráty zaměstnání, invalidity 2. i 3. stupně, úmrtí a také pro případ ošetřování člena rodiny. Zde i při péči o děti, které jsou doma z důvodu státem uzavřených školských zařízení,“ dodává Martin Steiner z BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Pojištění pro všechny s jednoduchým sjednáním

Pojištění schopnosti splácet zajišťuje individuální i rodinnou finanční stabilitu ve chvíli, kdy pojištěný splácí finanční závazky a je určeno pro každého, tedy nejen pro zaměstnance na plný či částečný úvazek, pro zaměstnance na dobu určitou i neurčitou a pro důchodce, ale i pro OSVČ, státní zaměstnance a vojáky.

Sjednání je pak velmi jednoduché a absolvování lékařských prohlídek je vyžadováno pouze u vyšších hypotečních úvěrů. Navíc i v případech, kdy klient absolvuje prohlídku a její vyhodnocení trvá nějaký čas, dokáže pojišťovna klientovi poskytnout předběžné pojistné krytí.

Cena

Cena Pojištění schopnosti splácet vychází buď z výše úvěru nebo z měsíční splátky. Neznevýhodňuje tedy lidi na základě žádných kritérií jako je věk, BMI či rizikovost zaměstnání.

 

Jak probíhá plnění?

Pokud při pojištění dojde k nejtěžším událostem, jako je úmrtí či invalidita II. či III. stupně pojištěného, je pojišťovnou uhrazena dosud nesplacená část úvěru.

V ostatních případech pojistných událostí jako jsou dlouhodobá pracovní neschopnost nebo ztráta práce, jsou pojišťovnou v rámci plnění uhrazeny jednotlivé měsíční splátky. „V rámci tohoto našeho vlajkového pojištění kryjeme reálná rizika, kdy jsme výluky stáhli na minimum tak, abychom maximalizovali ochranu klienta. Nejlepším příkladem jsou pojistné události způsobené pracovní neschopností kvůli bolesti zad potvrzené zobrazovacím vyšetřením či duševními poruchami,“ uzavírá Martin Steiner.

U některých klientů může u pojistné události dojít po 12 měsících k jejímu překlopení z plnění z důvodu pracovní neschopnosti do plnění z důvodu invalidity. Stane se tak v případě, kdy během 1 roku nedošlo ke zlepšení zdravotního stavu klienta a klientovi byla přiznána invalidita II. nebo III. stupně. V tomto případě klient obdrží nejen pojistné plnění za celých 12 předchozích měsíců pracovní neschopnosti, ale pojišťovna za něj v tuto chvíli doplatí i celou zbývající částku pojištěného úvěru.

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings