Svaz podnikatelů ve stavebnictví: Délka legislativních povolovacích procesů brzdí naši práci

Svaz podnikatelů ve stavebnictví: Délka legislativních povolovacích procesů brzdí naši práci

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
2. November 2023

Svaz podnikatelů ve stavebnictví aktuálně považuje za největší výzvu oboru délku legislativních povolovacích procesů, která se staví do cesty plánovaným projektům. Pokud se proces povolování staveb významně nezkrátí a nezjednoduší, nikam se neposuneme. Česká republika přitom potřebuje stavět byty, dálnice, silniční okruhy nebo železnice.


„Pomalá výstavba a zaostávající dopravní infrastruktura je v České republice bohužel realita. Dlouhodobě na tento problém upozorňujeme. Kvalitní dopravní infrastruktura je jednou z podmínek ekonomické prosperity státu,“ říká Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, který spolu se zástupci největších zaměstnavatelských a podnikatelských organizací v srpnu představil jejich SWOT analýzu. Sloužit má jako jakýsi kompas kroků pro Českou republiku v následujících 10 až 30 letech. Právě pomalá výstavba a zaostávající dopravní infrastruktura v ní figurují jako dlouho zanedbávané problémy českého hospodářství. „Je správné že, vláda dala rozvoji dopravní infrastruktury prioritu. Jde o klíčovou oblast. Pokud se ale významně nezkrátí proces povolování staveb a politici na celostátní i místní úrovni nenajdou odvahu dělat obtížná rozhodnutí, nikam se neposuneme,“ vysvětluje Jiří Nouza.

Nejde přitom jen o velké komplexní stavební plány, jako jsou například dostavba dálniční sítě či výstavba vysokorychlostních tratí. Zdlouhavé legislativní procesy brzdí i menší projekty. Aktuálním příkladem může být železniční most na pražské Výtoni. Přestože tvoří důležitou součást železniční infrastruktury, je dávno za hranicí životnosti. Jeho špatný stav není novinkou, ví se o něm minimálně deset let. Oprava stávající železné konstrukce je podle odborníků ekonomicky nevýhodná a technicky riskantní. Nabízí se tedy řešit situaci jinak. Na stole dokonce už leží nový projekt, který vyhovuje všem požadavkům na funkčnost a dopravní obslužnost. K jeho realizaci ale zatím nedošlo. Místo ní se zpracovávají další a další posudky a vede se debata se skupinou místních aktivistů, kteří modernizaci mostu brání s odkazem na to, že jde o významnou technickou památku.

„Rozumíme tomu, že při každé stavbě je potřeba zvážit veškeré aspekty, tedy případně i památkovou hodnotu nebo ekologické dopady. Mělo by nicméně jít o přímočarý a efektivní proces, na jehož konci přijde rozhodnutí, které bude vycházet z aktuálních potřeb a priorit, což je u dopravní infrastruktury především její funkčnost,“ říká Jiří Nouza a pokračuje: „V tomto a mnoha dalších případech ale takové rozhodnutí nepřichází.“

Situaci by měl zlepšit nový stavební zákon. Zatím se ale podle něj nepovoluje, účinnosti nabude až v příštím roce. Svaz podnikatelů ve stavebnictví věří, že části stavebního sektoru – veřejným investicím – pomůže Dopravní a energetický stavební úřad, který vzniká na Ministerstvu dopravy. Vyhráno nicméně není. „Je důležité dotáhnout nový stavební zákon do konce, tedy sledovat, jakým způsobem se bude situace dále vyvíjet, a případně na ni reagovat. Česká republika může a měla by se stát křižovatkou Evropy, ale nestane se tak zničehonic. Rychlejší a jednodušší legislativa zásadně pomůže realizovat strategické investice, mezi které patří právě stavba dopravní infrastruktury, “ dodává Jiří Nouza.

 

O SPS


Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným představitelem českého stavebnictví. Podtrhuje význam pozemního a dopravního stavitelství a také vodohospodářských staveb v České republice. Jako lídr stavebního průmyslu garantuje svým členům zastupování oboru na nejvyšší možné úrovni. Svaz vznikl v roce 1990 a reprezentuje většinu kapacity stavební produkce v České republice. Hájí zájmy svých členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice na celostátní úrovni i v regionech. Více na webu, linkedInu a twitteru Svazu.

 

Kontakt pro média:

Kristýna Dolejšová
tisková mluvčí Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Tel.: + 420 602 141 313
E-mail: press@sps.cz 

Gallery for download

File for download (0.14 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings