Svaz podnikatelů ve stavebnictví podepsal s odboráři dodatek č. 4 ke kolektivní smlouvě

Svaz podnikatelů ve stavebnictví podepsal s odboráři dodatek č. 4 ke kolektivní smlouvě

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
10. May 2023

Při jednání mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Odborovým svazem Stavba České republiky a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy došlo ke shodě a podpisu dodatku č. 4 kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS).


Podepsané smluvní strany se dohodly na dodatku č. 4, kterým se mění dosud platná kolektivní smlouva vyššího stupně v článku 33. Výsledkem dlouhého a náročného jednání je navýšení minimálních mzdových tarifů, měsíčního o 7,22 procenta a hodinového o 7,52 procenta.

„Jednání nebylo jednoduché, zejména kvůli složité finanční situaci, která ve stavebnictví nyní panuje. Avšak musíme zohlednit míru inflace a mnoho dalších vnějších vlivů, které ovlivňují nejen stavebnictví, ale i zaměstnance v tomto odvětví. Jsem rád, že se nám opět podařilo dosáhnout kompromisu,“ uvedl u příležitosti podpisu Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, a dodal: „Vnímáme jistý prostor pro navýšení mzdových tarifů ve firmách, včetně širokého spektra dalších zaměstnaneckých výhod a pobídek, které však musí vycházet z ekonomických možností konkrétní firmy.“  

„Výsledek vyjednávání považujeme nejen za rozumný kompromis, ale také za jasný vzkaz stávajícím i budoucím zaměstnancům, že stavebnictví je i nadále zajímavým a perspektivním oborem. Podpis dodatku kolektivní smlouvy a v něm garantovaný růst mzdových tarifů pro rok 2023 vytvářejí důležitý krok pro udržení sociálního smíru v jednom z nosných odvětví českého hospodářství,“ uvedl Pavel Zítko, předseda Odborového svazu Stavba České republiky.

K dodatku, jehož účinnost je stanovena od 1. dubna 2023, připojil svůj podpis vedle výše jmenovaných i Jan Rejský, předseda Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy.

Mezi stranami panovala shoda ohledně stavu kvalifikované pracovní síly, které je ve stavebnictví stále nedostatek, a také na potřebě aktualizace systému vzdělávání v učňovských oborech.

 

O SPS


Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným představitelem českého stavebnictví. Podtrhuje význam pozemního a dopravního stavitelství a také vodohospodářských staveb v České republice. Jako lídr stavebního průmyslu garantuje svým členům zastupování oboru na nejvyšší možné úrovni. Svaz vznikl v roce 1990 a reprezentuje většinu kapacity stavební produkce v České republice. Hájí zájmy svých členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice na celostátní úrovni i v regionech. Více na webu, linkedInu a twitteru Svazu.

 

Kontakt pro média:

Kristýna Dolejšová
tisková mluvčí Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Tel.: + 420 602 141 313
E-mail: press@sps.cz 

Gallery for download

File for download (0.04 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings