Svaz podnikatelů ve stavebnictví se s odboráři shodl na mzdovém dodatku ke kolektivní smlouvě

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
17. April 2020

Praha, 17. dubna 2020 – Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Odborový svaz Stavba České republiky ukončily vyjednávání o mzdovém dodatku č. 1 pro rok 2020. Obě strany souhlasily s navýšením v oblasti minimálních hodinových tarifů maximálně o 6,5 %. U minimálních měsíčních tarifů zůstává v platnosti původní návrh na růst o 6,3 %.


V roce 2019 byla mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS), Odborovým svazem Stavba České republiky (OS Stavba ČR) a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy uzavřena kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) na roky 2019 až 2024. Ustanovení v ní obsažená jsou s výjimkou mzdové části platná do roku 2024. Výše minimálních hodinových a měsíčních tarifů pro příslušný rok 2020 až 2024 bude vždy obsahem dodatku KSVS.

„Uzavřený výsledek kolektivního vyjednávání považujeme s ohledem na současné hrozící ochlazení ekonomiky za přijatelný pro obě strany. Vedení našeho Svazu a vedení OS Stavba ČR se shodlo, že v tuto chvíli je důležité společně bojovat za udržení míry investic. Ve stavebnictví se nesmí opakovat situace, která nastala v letech 2008 až 2015, kdy stát brutálně zastavil investice. S dopady této situace se české stavebnictví potýká ještě dnes,“ uvedl Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

 

O mzdovém dodatku č. 1 pro rok 2020 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání v prosinci 2019. Na úvodním setkání vyjednávacích týmů si obě strany vyměnily informace o svém pohledu na současnou situaci ve stavebnictví. K dohodě při prvním ani při několika dalších setkáních nedošlo.

Po několika náročných kolech vyjednávání došlo v polovině dubna ke kompromisu. Výbor OS Stavba ČR nakonec schválil návrh SPS, aby minimální hodinové tarify rostly maximálně o 6,5 %, představenstvo SPS také vyjádřilo svůj souhlas. U minimálních měsíčních tarifů zůstává v platnosti původní návrh na růst o 6,3 %.

Kontakt pro média:

Kristýna Dolejšová
tisková mluvčí Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Tel.: + 420 602 141 313
E-mail: press@sps.cz 

Press release for download

TZ_SPS_KSVS_17.4.2020.docx (0.22 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings