Svaz podnikatelů ve stavebnictví se s odboráři domluvil na zvýšení minimálních hodinových tarifů o 6 % a minimálních měsíčních tarifů o 5,5 %

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
7. April 2022

Praha, 7. dubna 2022 – Po náročném vyjednávání došlo ke shodě a k podpisu dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Odborovým svazem Stavba České republiky a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy


Nejdůležitější částí dodatku č. 3 jsou čísla vztahující se k výši mezd. Svaz podnikatelů ve stavebnictví vedl s odboráři vyjednávání trvající několik měsíců, přičemž se zapojily oba vyjednávací týmy. Nakonec se strany domluvily na zvýšení minimálních hodinových tarifů o 6 % a minimálních měsíčních tarifů o 5,5 %.

„Jednání bylo náročné zejména kvůli současné velmi složité situaci ve stavebnictví. Odráží se v ní nejen nepředvídatelný růst cen materiálu a jeho samotná nedostupnost, ale také energetická krize. Jsme rádi, že se nám nakonec opět společně podařilo dosáhnout kompromisu,“ uvedl Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

„Růst spotřebitelských cen a s tím spojený růst životních nákladů se nevyhýbá ani zaměstnancům v odvětví stavebnictví. Podpis dodatku kolektivní smlouvy a v něm garantovaný růst mzdových tarifů pro rok 2022, vytvářejí důležitý krok pro udržení sociálního smíru v jednom z nosných odvětví českého hospodářství,“ konstatoval u příležitosti podpisu Pavel Zítko, předseda Odborového svazu Stavba České republiky.

K dodatku, jehož účinnost je stanovena od 1. dubna 2022, připojil svůj podpis vyjma výše jmenovaných i Jan Rejský, předseda Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy.

Kolektivní smlouva vyššího stupně byla mezi účastníky uzavřena v dubnu 2019. Ustanovení v ní obsažená jsou s výjimkou mzdové části platná do roku 2024. Mzdová část pro roky 2020 až 2024 je obsahem dodatku KSVS, který se podepisuje každý rok.

 

Kontakt pro média:

Kristýna Dolejšová
tisková mluvčí Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Tel.: + 420 602 141 313
E-mail: press@sps.cz 

 

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings