Svaz podnikatelů ve stavebnictví podepsal s odboráři dodatek č. 2 ke kolektivní smlouvě

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
6. April 2021

Praha, 6. dubna 2021 – Po několika jednáních došlo ke shodě a k podpisu dodatku č. 2 kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Odborovým svazem Stavba České republiky a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy.


Dodatek č. 2 přináší několik legislativních změn, týkajících se například závodního stravování či absolvování lékařské prohlídky, nejdůležitější informací jsou však čísla vztahující se k výši mezd. Svaz podnikatelů ve stavebnictví se s odboráři pro letošní rok domluvil na zvýšení minimálních hodinových tarifů o 3,6 % a minimálních měsíčních tarifů o 2,8 %.

„Během kolektivního vyjednávání o výši minimálních hodinových a měsíčních tarifů došlo k výměně několika návrhů obou stran. Jsme rádi, že se nám podařilo dosáhnout kompromisu,“ uvedl Ing. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Kolektivní smlouva vyššího stupně byla mezi účastníky uzavřena v dubnu 2019. Ustanovení v ní obsažená jsou s výjimkou mzdové části platná do roku 2024. Mzdová část pro roky 2020 až 2024 je obsahem dodatku KSVS, který se podepisuje každý rok.

 

Kontakt pro média:

Kristýna Dolejšová
tisková mluvčí Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Tel.: + 420 602 141 313
E-mail: press@sps.cz 

 

 

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings