Pro inovaci sektoru stavebnictví je nutné zvýšit lidskou kapacitu, shodl se SPS s ministrem průmyslu a obchodu. Pomoci má investiční plán

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
9. October 2019

Praha, 8. října 2019 – V rámci pracovního oběda se minulý týden v Paláci Žofín sešli členové Svazu podnikatelů ve stavebnictví s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, aby probrali, jak odstranit překážky, kterým v současné době čelí obor stavebnictví.


„Stát se musí primárně poučit z předešlé krize a musí zavést proticyklická opatření, aby i v případě další krize měl peníze na investice do stavebnictví. Je nutné plánovat na více let dopředu, aby byla zajištěna stabilita stavebního sektoru, a ne pouze z roku na rok. Velmi důležitá je též podpora pracovních míst,“ uvedl prezident SPS Jiří Nouza.

S tím souhlasí i ministr Havlíček. Stavebnictví, které trpí velkým nedostatkem lidí, není možné rozvíjet a inovovat. Proto vláda přichází s investičním plánem, který by měl problému s nedostačující lidskou kapacitou zamezit.

„Chceme-li udržet průmyslovou a ekonomickou základnu, musíme do ní investovat. Potřebujeme byznys plán, je to na principu řízení státu jako firmy,“ uvedl ministr. Tato strategie zahrnuje i přizpůsobení vzdělávacího systému. Je nutné přilákat mladou generaci ke studiu technických oborů. Za velký úspěch Havlíček považuje zavedení předmětu technika do základních škol. Již nyní se předmět na českých školách testuje a od školního roku 2021/2022 bude povinný pro všechny.

Ministr investiční plán představuje jako soubor potřeb, ke kterým se budou v určité logice přiřazovat zdroje. Problém ale tkví v tom, že 75 % prostředků z Evropské unie musí jít na takzvaný zelený stát či chytrý stát. Obě zúčastněné strany se shodly, že toto číslo je pro Českou republiku příliš vysoké. K dispozici jsou však peníze ze státního rozpočtu, ministr proto chce zformulovat konkrétní cíl, který se musí prosadit hned a postupně se bude obnovovat. Je ale nezbytné, aby tento cíl byl provázaný se systémem vzdělávání. K tomu je potřeba souhlasu i ostatních ministerstev, například resortu školství. Havlíček je nakloněn zavedení mistrovské zkoušky, což by podle něj oboru stavebnictví významně pomohlo. O této zkoušce má jednat právě s MŠMT.

Kontakt pro média:

Ladislav Pokorný

Account Manager

Stance Communications, s.r.o.

Tel.: +420 224 810 809, +420 724 513 052

E-mail: ladislav.pokorny@stance.cz

www.stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings