Svaz stavařů varuje: Pokles výroby stavebních hmot je varující a mohl by být počátkem hlubší krize

Svaz stavařů varuje: Pokles výroby stavebních hmot je varující a mohl by být počátkem hlubší krize

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
14. September 2023

Na začátku září proběhlo jednání expertní skupiny Svazu podnikatelů ve stavebnictví pro stavební hmoty a materiály. Zástupci tohoto důležitého segmentu stavebnictví, které se v posledních letech musí vyrovnávat s různými překážkami, řešili aktuální situaci. Především to, že vnímají výrazný pokles odbytu, propad se do konce roku ve většině komodit spíše prohloubí.


Expertní skupina Svazu podnikatelů ve stavebnictví pro stavební hmoty a materiály řešila během svého pravidelného jednání aktuální situaci v oboru, konkrétně ceny energií a jejich dostupnost, stavební legislativu, nedostatek kvalifikované pracovní síly či předpoklad vývoje v příštím roce. Její členové informovali, že v segmentu výrobců stavebních hmot pozorují výrazný pokles fyzických objemů, obratů a hospodářských výsledků. „Ve výrobě cementu, betonu, keramických obkladů, těženého kameniva a cihelných výrobků došlo za prvních sedm měsíců tohoto roku ve sledovaných ekonomických ukazatelích k výraznému poklesu – cca o 30 procent – oproti stejnému období v loňském roce,“ říká předseda expertní skupiny Roman Blažíček. Z informací, které jsou k dispozici, tato situace není v rámci EU nijak výjimečná, naopak je obdobná v celé osmadvacítce.

„Jedná se o alarmující zprávu pro české stavebnictví do budoucna. V některých segmentech, např. u zdicích materiálů, snížení odbytu překračuje 30 %. To je velmi vážný signál do dalších měsíců. S časovým zpožděním se tato situace může negativně promítnout do takřka celého stavebního trhu,“ říká Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, a pokračuje: „Rovněž výhledy na rok 2024 nejsou optimistické, někteří výrobci signalizují propouštění zaměstnanců. Pro situaci ve stavebnictví bude rozhodující rychlost, s níž dojde k poklesu úrokových sazeb na hypotečním trhu, a s tím spojené opětovné nastartování v této chvíli zamrzlé bytové výstavby.“

Přítomní zmínili možnost intervencí, popřípadě garancí ze strany státu, které by vedly ke snížení úrokových sazeb, jako je tomu např. v sousedním Polsku.

 

 

O SPS


Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným představitelem českého stavebnictví. Podtrhuje význam pozemního a dopravního stavitelství a také vodohospodářských staveb v České republice. Jako lídr stavebního průmyslu garantuje svým členům zastupování oboru na nejvyšší možné úrovni. Svaz vznikl v roce 1990 a reprezentuje většinu kapacity stavební produkce v České republice. Hájí zájmy svých členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice na celostátní úrovni i v regionech. Více na webu, linkedInu a twitteru Svazu.

Gallery for download

File for download (0.14 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings