Urychlení dopravních staveb je společným cílem stavebních firem i ministerstva dopravy

Urychlení dopravních staveb je společným cílem stavebních firem i ministerstva dopravy

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
18. June 2019

Praha, 18. června 2019 – O urychlení výstavby silnic, připravovaných projektech, legislativních opatřeních a dalších záležitostech týkajících se stavebnictví hovořil na setkání se zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) ministr dopravy Vladimír Kremlík.


Shodli jsme se, že je potřeba zlepšit komunikaci mezi vedením rezortu dopravy, který je zásadním veřejným investorem, a námi jako Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Týká se to zejména legislativy, tvorby zadávacích podmínek a zajištění dostatečných finančních zdrojů,“ říká prezident SPS Jiří Nouza.

Ministr informoval účastníky o připravované novele zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, která má být jedním z článků řešení dosud příliš pomalého postupu. „Hledáme způsoby, jak za stávajících podmínek proces urychlit, v rámci přípravy stavby i v rámci samotné její realizace. V průběhu přípravy jde o vymezení jasných odpovědností, při realizaci pak o výkon technického dozoru na stavbě. Dalším z námětů byly změny obchodních podmínek, například bonusy za předčasné dokončení stavby,“ uvedl po společném jednání ministr dopravy Vladimír Kremlík. Ten zároveň věří, že vláda chystanou novelu zákona o urychlení výstavby stihne projednat a schválit ještě v tomto roce.

Podle SPS v sektoru stavebnictví obecně chybí informace o připravovaných projektech, které bude Ředitelství silnic a dálnic v nejbližší době soutěžit. V důsledku toho lze jen velmi omezeně plánovat kapacity, což je pro jednotlivé firmy klíčovým bodem. „Já samozřejmě chci mít bezprostřední informace od přímých partnerů ve stavebnictví, chci s nimi být v bezprostředním kontaktu, slyšet jejich problémy, slyšet jejich názory na řešení. To vše je pro mě jako ministra dopravy důležité. Toto setkání velmi oceňuji a vidím jej jako první z mnoha,“ přibližuje ministr dopravy. Odmítá zároveň zprávy o tom, že by ministerstvo nevyhradilo dostatek prostředků pro výstavbu dopravní infrastruktury. Mezi lety 2019 a 2021 půjde nejen na výstavbu dálnic a železnic více než 275 miliard korun. Výhledově by kromě prostředků z národního rozpočtu měly být k dispozici i evropské prostředky v řádové částce 100 miliard korun, obě strany dnes rovněž diskutovaly o možnostech využití financí z Českomoravské záruční rozvojové banky i Evropské investiční banky.

Vladimír Kremlík také informoval o stavu přípravy projektu PPP, tedy spolupráce státního a soukromého sektoru při výstavbě a údržbě dálnice. Momentálně probíhá soutěžní dialog na D4 a ministerstvo bude chtít PPP aplikovat do budoucna i na další projekty, jako je například D6 a D35.

Kontakt pro média:

Stance Communications, s.r.o.

Mgr. Eva Presová

Account Manager

 

Tel.: +420 224 810 809, +420 724 929 694

E-mail: eva.presova@stance.cz

www.stance.cz

Gallery for download

File for download (0.14 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings