Agentura CzechTrade obhájila certifikaci ISO, potvrdila se tak kvalita jejích produktů a služeb

CzechTrade
28. November 2019

Praha, 28. listopadu 2019 – Agentura na podporu českého exportu CzechTrade je již 17 let držitelem mezinárodní certifikace ISO. Také letos CzechTrade při dozorovém auditu potvrdil, že je organizací s vyspělým systémem řízení, která klientům poskytuje kvalitní produkty a služby. Agentura je držitelem certifikace ISO 9001 od roku 2002.


Agentura CzechTrade opět potvrdila, že je organizací s vyspělým systémem manažerského řízení – od strategie po konkrétní procesy – a s explicitní orientací na zákazníka a výsledky. Úspěšně prošla dozorovým auditem, který se konal v září.

Cílem auditu bylo ověřit fungování systému řízení dle normy ISO 9001:2015, která zaručuje, že organizace splňuje procesní požadavky na zajištění kvality svých produktů a služeb. Ověřovány byly především interní audity, systém řízení rizik, případné řešení stížností, vývoj plánovaných činností zaměřených na neustálé zlepšování či například politika jakosti agentury.

CzechTrade má certifikované tyto typy služeb: podpora exportu a mezinárodního působení českých firem včetně adresného předávání zahraničních poptávek a aktivního vyhledávání obchodních příležitostí českým společnostem; poskytování poradenství a asistenčních služeb, organizování prezentačních, incomingových a vzdělávacích akcí spojených s podporou exportu a implementace strukturálních fondů EU a národních grantových schémat.

Certifikace je udílena vždy na tři roky recertifikačním auditem. Ve tříletém mezidobí probíhají tzv. dohledové (dozorové) audity a systém řízení organizace je tedy ověřován během každého roku. Pokud organizace úspěšně projde dohledovými audity, certifikace zůstává beze změn v plném rozsahu, jak byla definována v rámci recertifikačního auditu. Ten poslední v CzechTradu proběhl v říjnu 2017, další recertifikační audit tedy agenturu čeká v září 2020. V případě úspěchu bude certifikace prodloužena na další tři roky.

ISO je zkratka pro Mezinárodní organizaci pro normalizaci, která sdružuje subjekty z celého světa. Certifikované společnosti musejí splnit vysoké nároky na kvalitu procesního řízení, poskytovaných produktů a služeb, rozvíjet se a neustále zlepšovat svou výkonnost a efektivitu. To v konečném důsledku šetří čas, finance i cenné zdroje.

O agentuře CzechTrade

CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již více než 20 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 59 zemích na pěti kontinentech.

www.czechtrade.cz

Pro více informací kontaktujte:

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade

RNDr. Marcela Havlová

vedoucí oddělení PR a komunikace

 Tel.: +420 224 907 812, +420 724 347 474

E-mail: marcela.havlova@czechtrade.cz


Stance Communications, s.r.o.
Ladislav Pokorný
Account Manager
Jungmannova 750/34, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 513 052
E-mail: ladislav.pokorny@stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings