CzechTrade pomáhá českým firmám v rámci projektu NOVUMM vystavovat i na mimoevropských veletrzích

CzechTrade
5. May 2017

Praha, 5. května 2017 – Agentura na podporu exportu CzechTrade dlouhodobě podporuje české firmy v získávání nových obchodních příležitostí a kontaktů v rámci projektu NOVUMM. Účast na zahraničních veletrzích, kterou jim agentura pomáhá zprostředkovat, může podnikům usnadnit vstup na zahraniční trhy. Projekt proto podporuje jejich účast na veletrzích v Evropě i mimo ni.


Jedním z prvotních problémů, se kterým se mohou firmy při vstupu na zahraniční trhy setkat, je nedostatek kontaktů a obchodních příležitostí. Díky projektu NOVUMM, jehož prostřednictvím jsme schopni malým a středním podnikům zajistit účast na zahraničních veletrzích, mohou tyto kontakty a příležitosti získat mnohem snadněji,“ říká o projektu Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.  

Zásluhou agentury CzechTrade a projektu NOVUMM je malým a středním mimopražským podnikům poskytována podpora ve výši max. 80 000 Kč, a to formou zvýhodněných služeb. Firmy oproti předchozím projektům od agentury nezískávají přímo peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek. Jedním z předpokladů účasti je také participace společnosti na nákladech spojených s realizací expozice – na evropských veletrzích jde o minimálně 50 %, na veletrzích konaných mimo Evropu pak o 30 %.

Za jednu z velkých výhod tohoto projektu považuji fakt, že se neomezuje pouze na evropské trhy. CzechTrade tak malým a středním podnikům usnadňuje vstup i na velmi lukrativní trhy mimo hranice Evropy,“ dodává Doležal.

Mezi poslední veletrhy, kterých se české firmy za pomoci agentury CzechTrade zúčastnily, patří mongolský veletrh Mongolia Mining 2017, zaměřený na oblast těžebního průmyslu, a brazilský LAAD Defence & Security 2017, který je největší a nejvýznamnější akcí v sektoru obranného a bezpečnostního průmyslu v oblasti celé Latinské Ameriky. Díky projektu NOVUMM na tyto důležité události vyjelo deset českých vystavovatelů.

Na mongolském veletrhu vystavovala společnost INCO engineering s.r.o. Tato společnost úspěšně navázala obchodní spojení se společností New Eco Energy Group LLC, se kterou po vyjednávání podepsala „Memorandum of Understainding“ za přítomnosti novinářů a televize. Zároveň tento mongolský partner společně s vládní delegací naplánoval návštěvu České republiky za účelem setkání a zapojení českých vystavovatelů do velmi zajímavého projektu.

Další z vystavovatelů, kteří využili zvýhodněných služeb projektu NOVUMM a zúčastnili se tak veletrhu v Brazílii, byly společnosti ORITEST, spol. s.r.o., a ARESET, s.r.o. „Naše první účast na výstavě LAAD byla motivována tím, že Brazílie patří mezi tři teritoria s nejvyšším předpokládaným potenciálem růstu exportu pro následující roky. Obě naše společnosti, které na sebe v expozici prostorově navazovaly, přivítaly mnoho seriózních, většinou společných návštěv, zejména z řad brazilské armády, ale i hasičů, kteří budou tvořit základ nových obchodních vztahů. Velmi kladně je třeba hodnotit aktivní přístup náměstka Ing. Tomáše Kuchty, který svou angažovaností přispěl k několika důležitým setkáním s brazilskými partnery. Celkově můžeme výstavu zhodnotit jako velmi úspěšnou s tím, že splnila a v některých směrech i překročila naše očekávání.“ hodnotí účast firmy Oritest její majitel Ing. Josef Orel a Marta Špelinová z firmy ARESET.

V rámci projektu NOVUMM bude podpořeno celkem 100 akcí se zaměřením napříč různými průmyslovými obory. Zájemci o účast, kteří splňují kritéria projektu, se mohou hlásit a žádat o poskytnutí zvýhodněné služby. Více informací o podmínkách účasti je k dispozici na stránkách agentury CzechTrade www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm.

O agentuře CzechTrade  

CzechTrade je agentura na podporu exportu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb. www.czechtrade.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings