Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Kolumbii, Austrálii, Izraeli a Itálii mají nové vedoucí

CzechTrade
2. August 2018

Praha, 2. srpna 2018 – Hned čtyři zahraniční kanceláře agentury CzechTrade přivítaly nové vedoucí. Zastoupení v kolumbijské Bogotě povede bývalá exportní konzultantka agentury Barbora Kaprálová. Do čela australské kanceláře v Sydney se postaví Alice Fibigrová, která získala mnohaleté zkušenosti s vedením poboček v Londýně a Dublinu. Ke změně došlo rovněž v izraelském Tel Avivu, kde se vedení ujal Jiří Mašata, který se zároveň stal ředitelem regionálního centra pro Střední východ a Afriku. Pobočku v italském Milánu nově řídí Marek Atanasčev, který dříve působil jako exportní konzultant agentury.


Vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě Barbora Kaprálová pracovala v posledních letech v centrále agentury jako exportní konzultantka. V minulosti se v rámci exportních zkušeností zaměřovala na celý region Latinské Ameriky a působila v Peru a Chile. Vystudovala politologii a latinskoamerická studia na Univerzitě Hradec Králové a certifikovaný program peruánských studií na Universidad Pontificia Católica del Perú v Limě. Barbora Kaprálová hovoří anglicky, španělsky a má základy francouzštiny a němčiny.

Kolumbie je pro české firmy perfektní bránou do Latinské Ameriky. Jedná se o trh složitý, ale otevřený, ‚hladový‘ a dostatečně velký. Padesát milionů lidí, rostoucí ekonomika i životní úroveň, slabá vlastní průmyslová produkce a stabilní politická situace jsou jen některé z mnoha argumentů, proč by české firmy měly v rámci svých exportních strategií uvažovat o Kolumbii,“ říká vedoucí kanceláře v Bogotě Barbora Kaprálová.

Nová ředitelka zahraniční kanceláře v Sydney Mgr. Alice Fibigrová, MBA působí v agentuře CzechTrade od roku 2001. Vystudovala FTVS UK a MBA na Hallam Shefield University UK. Má zkušenosti ze zahraničního obchodu mimo jiné i z firmy BONAVITA spol. s r. o., kde se zabývala importem a posléze i exportem. V CzechTrade pracovala v Oddělení pro podporu agrárního exportu, který posléze vedla, Oddělení exportních aktivit, kde řídila jeden z hlavních procesů CzechTrade – návrh strategie a řízení propagačních akcí. Absolvovala stáže v Chicagu, Rotterdamu a Sofii. Od roku 2007 vedla zahraniční kancelář v Dublinu a  posléze i v Londýně. Po návratu ze zahraniční mise působila čtyři roky jako vedoucí oddělení v oblasti Energetiky, vody, odpadů a životního prostředí. 
  
Austrálie je pro české firmy nejenom s exportní zkušeností z USA a Spojeného království velmi zajímavý trh i to  proto, že v současné době se připravuje mezi EU, Austrálií a Novým Zélandem Dohoda o volném obchodu FTA, která bude znamenat odstranění tarifních a netarifních překážek – zmírnění celních a certifikačních bariér. Významné bude také zvýšení právní ochrany.  Trh jistě nabízí příležitosti pro firmy nejenom z vodárenského sektoru, energetiky, zemědělských technologií, letectví. Austrálie dováží vše spojené s výrobou, inženýring, strojírenství, výrobky pro farmáře a zemědělce,“ říká Alice Fibigrová.

Nový vedoucí zahraniční kanceláře v Tel Avivu Jiří Mašata působil od roku 1985 v různých organizacích spojených se zahraničním obchodem, jako je například Intersigma, Pragoinvest či Škodaexport, který krátce zastupoval v Egyptě. Jiří Mašata má mnohaleté zkušenosti v Rusku, kde mimo jiné zastupoval firmu Hamé, a mezi lety 2003 a 2009 působil v zahraniční kanceláři CzechTrade v Moskvě. V roce 2015 se do agentury vrátil po pětiletém vedení útvaru zemí SNS na ministerstvu průmyslu a obchodu. Ke svému novému postu převzal i vedení regionálního centra pro Střední východ a Afriku. Mezi jeho koníčky patří cestování a Blízký východ.

Izrael je náš nejvýznamnější obchodní partner na Blízkém a Středním východě. Velmi intenzivní oboustranná spolupráce probíhá v ekonomice, vědě a výzkumu, cestovním ruchu i v kulturní oblasti. Jedná se o technologicky velmi vyspělý a rychle rostoucí trh, závislý na dovozu a exportu. Chceme se výrazněji prosazovat v IT, high-tech oborech, startupových projektech, ale šance pro české exportéry jsou v podstatě ve všech odvětvích,“ říká o izraelském trhu vedoucí kanceláře v Tel Avivu Jiří Mašata.

Vedení zahraniční kanceláře v italském Milánu má nově na starosti Marek Atanasčev, který kromě dalších oborů studoval i italský jazyk a literaturu na Masarykově univerzitě v Brně a k regionu má dlouhodobě blízký vztah. V agentuře CzechTrade působí od roku 2016 a před nástupem do pobočky v Miláně zastával post exportního konzultanta v oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb. Hovoří italsky, anglicky, portugalsky a částečně španělsky. Ve volném čase se věnuje rodině, přátelům, sportu či cestování.

 „Hospodářské klima v Itálii se po dvou vlnách recese v letech 2008–09 a 2011–13 zlepšuje a má perspektivu růstu i pro další roky. I díky tomu se ve vybraných oborech otevírají nové příležitosti na více než šedesátimilionovém trhu, který zároveň může být vstupní bránou pro obchodní aktivity v dalších zemích. Naše kancelář je samozřejmě zcela připravena poskytnout asistenci všem českým firmám a plně je podpořit při rozvoji jejich obchodních vztahů na Apeninském poloostrově,“ dodává Marek Atanasčev.

O agentuře CzechTrade   

   

CzechTrade je agentura na podporu obchodu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb. www.czechtrade.cz


Pro více informací kontaktujte:

Stance Communications, s.r.o.
Veronika Říčková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 725 837 673
E-mail: veronika.rickova@stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings