CzechTrade zve české firmy na setkání potenciálních dodavatelů vědeckého centra CERN

CzechTrade
30. March 2017

Praha, 30. března 2017 – Agentura pro podporu českého exportu CzechTrade, která je zprostředkovatelem informací o veřejných zakázkách vědeckého centra CERN pro Českou republiku, upozorňuje české firmy na aktuální možnosti spolupráce na připravovaném projektu s názvem High Luminosity LHC (HL-LHC), jehož cílem je vylepšení dosud největšího urychlovače na světě. Informační setkání potenciálních dodavatelů se uskuteční 22.–23. května v britském Warringtonu.


Mezinárodní organizace CERN, jejímž členem je i Česká republika, v současnosti plánuje velký projekt na vylepšení největšího urychlovače na světě LHC (Large Hadron Collider). Na informační schůzce ve Velké Británii se zájemci o spolupráci sejdou s projektovými inženýry, kteří představí technické a obchodní úkoly týkající se tohoto projektu. Jeho součástí se mohou stát dodavatelé supravodivých a kryogenních technologií, elektroniky, elektrotechniky a mechaniky, zařízení pro ultravysoké vakuum, radiofrekvenčních zařízení a dalších souvisejících technologií.

Plánované vylepšení urychlovače představuje pro české firmy jedinečnou příležitost, jak se podílet na významném mezinárodním projektu pro prestižní organizaci, jíž CERN bezesporu je,“ dodává generální ředitel agentury CzechTrade, Radomil Doležal.

Pro snazší komunikaci mezi nákupním oddělením CERNu a firmami jednotlivých členských států byla v každém z nich ustanovena funkce koordinátora pro styk s průmyslem (Industrial Liaison Officer – ILO), kterou od července 2008 pro Českou republiku zajišťuje zástupce agentury CzechTrade. V současné době tuto funkci zastává Oldřich Veselý (e-mail: oldrich.vesely@czechtrade.cz).

On-line registrace na akci je pro zájemce otevřena do naplnění kapacity a probíhá na adrese https://indico.cern.ch/event/607165/registrations/33528/.

O agentuře CzechTrade           

CzechTrade je agentura na podporu exportu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb. www.czechtrade.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings