CzechTrade pomohl v rámci projektu NOVUMM zprostředkovat 19 společnostem účast na IWA Outdoor Classics 2017

CzechTrade
5. April 2017

Praha, 5. dubna 2017 – Agentura na podporu exportu CzechTrade v rámci svého projektu NOVUMM podpořila české firmy na mezinárodním odborném veletrhu IWA Outdoor Classics 2017 v Německu. Díky projektu se veletrhu zúčastnilo 19 společností z řad malých a středních podniků, pro které je projekt NOVUMM výhradně určen.


Německo je pro české firmy velmi atraktivní trh, který nabízí mnoho obchodních příležitostí, a export do této země již několik let roste. V rámci projektu NOVUMM tak chceme malým a středním podnikům usnadnit vstup na zahraniční trhy, který může být mnohdy velmi komplikovaný. Díky možnosti vystavovat na zahraničních veletrzích, kterou jim náš projekt pomáhá zprostředkovat, mohou firmy snadněji získat nové obchodní příležitosti a kontakty,“ říká k projektu Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Zásluhou agentury CzechTrade a projektu NOVUMM je malým a středním mimopražským podnikům poskytována podpora ve výši max. 80 000 Kč, a to formou zvýhodněných služeb. Firmy oproti předchozím projektům od agentury nezískávají přímo peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek. Jednou z podmínek účasti je také participace firem na nákladech spojených s realizací expozice – na evropských veletrzích je tento podíl minimálně 50 %, na veletrzích konaných mimo Evropu pak 30 %.

 

Již 44. ročník předního mezinárodního odborného veletrhu loveckých zbraní a střeleckého sportu, outdoorové výbavy a výstroje pro účely civilní a institucionální bezpečnosti IWA Outdoor Classics 2017 v březnu přilákal přes 49 000 návštěvníků z řad odborné veřejnosti. Svou nabídku jim představilo 51 českých vystavovatelů, z toho 19 firem bylo podpořeno z projektu  NOVUMM. Celkově se veletrhu zúčastnilo 1 500 vystavovatelů.

 

Účast naší společnosti měla na veletrhu skvělý ohlas. O produkty projevili zájem partneři z většiny evropských zemí. První kusy jsme již rozeslali a obchodní dohody připravujeme. Je dobré vědět, že zákazníci mají o produkty vyráběné v České republice zájem. Ke konečnému úspěchu přispěla také nemalá podpora ze strany agentury CzechTrade,“říká o vystavování ve společné expozici Tomáš Byrtus ze společnosti Triton Team.

 

Další z vystavovatelů, který využil zvýhodněné služby projektu NOVUMM, byla společnost ALSA PRO. „Letošní účast na veletrhu IWA Outdoor Classics pro nás byla již čtvrtá v řadě. Velkým přínosem každého ročníku je navázání osobních kontaktů se stávajícími i potenciálními zákazníky. Každý rok si z výstavy odvážíme spoustu nových obchodních příležitostí a zkušeností, které jsou velmi důležité nejen pro další rozvoj firmy, ale i pro nás osobně. Neméně důležité je také zviditelnění naší společnosti na trhu,“ hodnotí účast firmy na veletrhu Naděžda Marcinková. 

Do projektu NOVUMM bude v příštím roce zařazen i další ročník veletrhu, IWA Outdoor Classics 2018. Zájemci o účast, kteří splňují kritéria projektu, se mohou hlásit již nyní a žádat o poskytnutí zvýhodněné služby. Více informací k podmínkám účasti v projektu je možné nalézt na stránkách agentury CzechTrade www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm.

O agentuře CzechTrade                                 

CzechTrade je agentura na podporu exportu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb. www.czechtrade.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings