Zahraniční kanceláře CzechTrade pro Rakousko a Latinskou Ameriku mají nové ředitele

Zahraniční kanceláře CzechTrade pro Rakousko a Latinskou Ameriku mají nové ředitele

CzechTrade
3. December 2019

Praha, 3. prosince 2019 – Dvě zahraniční kanceláře agentury CzechTrade ve Vídni a Santiagu de Chile mají nové vedení. Rakouskou pobočku má nově na starosti Julie Havlová, která působila čtyři roky v düsseldorfské kanceláři CzechTrade. Jiří Jílek se stal ředitelem regionálního centra pro Latinskou Ameriku a zahraniční kanceláře v Chile, kde zužitkuje své desetileté zkušenosti s působením v tamním regionu.


Zahraniční kancelář CzechTrade v rakouské Vídni nově vede Julie Havlová. V rámci agentury působila nejprve v odboru Fondů EU a vedla projekt podporovaných výstav a veletrhů. Čtyři roky byla členkou týmu německé kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu, kde pomáhala českým exportérům s vývozem na tamější trh. Zde také získala cenné zkušenosti s organizací společných expozic na oborových veletrzích či s realizací dodavatelských fór pro významné německé společnosti. Julie Havlová je absolventkou Universität Hamburg v Německu a Goldsmiths College v Londýně, kde studovala obor mezinárodní vztahy.

„Rakousko je naší šestou největší exportní destinací a tím pádem se jedná o velmi důležitého obchodního partnera. Je nám blízké nejen svou historií a geografickým umístěním, ale také mentalitou. Na vstup na tento trh je nutné se řádně připravit a obrnit se notnou dávkou trpělivosti, protože Rakušané jsou velmi konzervativní a upřednostňují domácí produkty. I přesto se zde českým firmám nabízí řada příležitostí, a to zejména v odvětví strojírenství, které zde má tradičně dobré jméno. Šanci na úspěch mají například i firmy ve stavebnictví, energetice nebo ve spotřebním průmyslu,“ říká Julie Havlová.

Novým regionálním ředitelem pro Latinskou Ameriku a současně ředitelem kanceláře v chilském Santiagu se stal Jiří Jílek. Před příchodem do agentury CzechTrade pracoval dva roky ve společnosti Pilsen Steel a od roku 2009 čerpal bohaté obchodní zkušenosti na trzích Latinské Ameriky, kde zastupoval vybrané české a slovenské firmy. Mezi lety 2014 a 2018 působil jako ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Kolumbii a poté rok vedl konzultační tým pro energetiku, zdroje a životní prostředí v pražské centrále. Jiří Jílek je absolventem Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

„Chile je považováno za nejvýkonnější ekonomiku Latinské Ameriky, je členem OECD a se zeměmi Evropské unie má sjednanou dohodu o volném obchodu. Zhruba 90 % tamních občanů má evropské předky, takže se zde velmi dobře skloubila evropská zodpovědnost a efektivita s latinskoamerickou srdečností. Chile je středem zájmu řady exportérů z celého světa, především z USA a Číny, proto je nutné počítat se silným konkurenčním prostředím. Tato skutečnost je vyvážena relativně dobrou finanční situací místních firem, vysokou úrovní bankovnictví, dodržováním obchodních pravidel běžných ve vyspělém světě a nízkým stupněm korupce. Československé a následně české výrobky mají v Chile historicky velmi dobré jméno. Pro naše firmy je aktuálně nejvíce příležitostí v energetice, vodohospodářství, těžebním průmyslu a roste poptávka i po inovativních technologiích,“ komentuje Jiří Jílek.

 

O agentuře CzechTrade

CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již více než 20 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 59 zemích na pěti kontinentech.

www.czechtrade.cz

Gallery for download

File for download (4.29 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings