Web agentury CzechTrade získal dvě ocenění v soutěži Site of the Year 2018

CzechTrade
6. May 2019

Praha, 6. května – Oficiální internetové stránky agentury na podporu obchodu CzechTrade získaly dvě ocenění v celosvětové soutěži „Site of the Year“. Uspěly v kategorii Nejlepší integrace a Nejlepší vládní a městské stránky. Ceny projektům z celého světa uděluje společnost Kentico.


Internetové stránky agentury CzechTrade sbírají ocenění. V únoru je společnost Kentico vybrala v rámci celosvětové soutěže „Site of the Month – February 2019“. Tentokrát získaly ocenění za celý rok 2018, a to konkrétně v kategorii Nejlepší vládní a městské stránky (Best Government and Municipal Site), vedle níž se probojovaly také mezi tři nejlepší weby v kategorii Nejlepší integrace (Best Integration), což je zvláštní cena odborné poroty. Kentico takto od roku 2010 oceňuje nejlepší projekty využívající jeho redakční systém.

Získané ocenění webových stránek agentury CzechTrade nás příjemně překvapilo. Optimální fungování našeho IT prostředí, včetně nedávného nasazení nové verze webů, integrační platformy a nového CRM řešení – informačního systému IS SINPRO – nám umožňuje efektivní správu dat, kontaktů a návazných interních procesů. Díky tomu můžeme poskytovat kvalitní a komfortní servis pro české vývozce,“ uvádí Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Systém IS SINPRO je důležitý i pro fungování portálu BusinessInfo.cz, jehož realizátorem je agentura CzechTrade a gestorem Ministerstvo průmyslu a obchodu. BusinessInfo.cz se z hlediska návštěvnosti řadí mezi nejúspěšnější portály státní správy, jeho průměrná měsíční návštěvnost v roce 2018 dosáhla hodnoty 226 928 návštěv a meziročně stabilně roste. Oproti roku 2017 nárůst činil 3,6 %. „Portál v letošním roce prochází fází zásadního rozvoje po technické a obsahové stránce. Již byl vybrán nový dodavatel, který má za úkol portál kompletně upgradovat na nové technologie,“ dodává Doležal.

O portálu Businessinfo.cz

Nový portál BusinessInfo.cz bude provozován v cloudu a patří tak mezi první projekty státní správy, které naplňují národní strategii cloud computingu. Vedle toho projekt BusinessInfo.cz jako jeden z prvních odpovídá Informační koncepci ČR a plní i pilíře strategie Digitální Česko. Vývoj projektu bude probíhat ve shodě se zásadami eGovernementu a Portálu veřejné správy.

Podpora podnikání a poskytování lepších služeb pro podnikatele, digitalizace, zavádění inovací a nových technologií patří mezi současné priority ministerstva průmyslu a obchodu. „Společně s MPO bychom chtěli dosáhnout toho, že se portál BusinessInfo.cz stane jednotnou platformou pro podnikatele a exportéry, s nimiž srozumitelnou formou komunikuje stát,“ říká Radomil Doležal.

O agentuře CzechTrade

CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již více než 20 let partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. CzechTrade disponuje sítí 51 zahraničních kanceláří na pěti kontinentech.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Director
Jungmannova 750/34, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings