Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v ruském Petrohradu, Bulharsku, Švédsku a Francii mají nové vedoucí

CzechTrade
5. September 2018

Praha, 5. září 2018 – Nové vedoucí přivítaly čtyři zahraniční pobočky agentury CzechTrade. Do čela kanceláře v Petrohradu se postavil Antonín Marčík. Pobočku v Bulharsku řídí Martin Hlavnička, který v agentuře působí již 17 let. Skandinávskou kancelář ve Stockholmu povede Vojtěch Helikar, který dříve působil v Austrálii. Novým vedoucím francouzské kanceláře byl jmenován Vítězslav Blažek.


Vedoucím kanceláře v Petrohradu se stal Antonín Marčík, který v agentuře CzechTrade působí od roku 2009. Dřívější zkušenosti čerpal v privátní sféře v oblasti telekomunikací, kde prošel řadou manažerských funkcí. V kazašské Almatě založil roku 2009 zahraniční kancelář CzechTrade, kterou následně až do roku 2015 i vedl. Poté působil v centrále agentury v Praze. Antonín Marčík vystudoval obor elektroenergetika na Elektrotechnické fakultě VUT v Brně.

Rusko je po Evropské unii druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem českých firem ve světě. I v současné složité mezinárodní situaci se zde pro ně nabízí řada dobrých obchodních příležitostí. Musejí se však umět přizpůsobit změněným podmínkám na zdejším trhu,“ uvádí vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Petrohradu Antonín Marčík.

Zahraniční kancelář v Bulharsku nově vede Martin Hlavnička, který zároveň řídí i regionální centrum jihovýchodní Evropy a Balkánu. Během svého zahraničního působení v rámci agentury CzechTrade stál například v čele pobočky v Petrohradu. Od roku 2015 vedl v České republice tým zaměřený na stavebnictví a jako zástupce komisaře ČR se podílel na účasti naší republiky na výstavě EXPO ASTANA 2017. Martin Hlavnička absolvoval obor řízení na Kyjevské státní ekonomické univerzitě.

Bulharská republika se řadí k tradičním zahraničně-obchodním partnerům Česka. Po jejím vstupu do Evropské unie v lednu 2007 se výrazně zjednodušily podmínky vzájemného obchodu. Česká republika a její výrobky mají v Bulharsku tradičně dobré jméno, a proto se tato země jeví jako perspektivní partner českých firem i v budoucnosti,“ říká nový vedoucí zahraniční kanceláře v Bulharsku Martin Hlavnička.

Nový ředitel skandinávské pobočky se sídlem ve Stockholmu Vojtěch Helikar působí v agentuře od roku 2013, kdy zakládal zahraniční kancelář v Sydney. Během pěti let v Austrálii se podílel na mnoha obchodních misích a pořádání veletrhů s účastí českých společností. Stál taktéž u řady úspěšných případů vývozu do Austrálie a na Nový Zéland. Vojtěch Helikar se věnoval oblasti nanotechnologií a čistých technologií. Vystudoval mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Absolvoval zahraniční stáže v USA, Německu a Rakousku. Plynně hovoří německy a anglicky a zdokonaluje se ve švédštině. Ve volném čase se věnuje rodině a sportu.

 

České produkty mají na švédském trhu výbornou pověst, čehož mohou exportéři využívat i v dalších skandinávských zemích. Naše kancelář pomáhá tuzemským společnostem i na finském, norském a dánském trhu,“ dodává ředitel skandinávské pobočky Vojtěch Helikar.

Zahraniční kancelář ve Francii nově povede Vítězslav Blažek. Pro agenturu CzechTrade pracuje od roku 2011, předtím zastával vysoké pozice v českých exportně orientovaných strojírenských společnostech. V rámci agentury řídil 6 let aktivity CzechTrade Scandinavia se sídlem ve Stockholmu. Vystudoval strategické a finanční řízení podniku na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a mezinárodní marketing na Vysoké obchodní škole ve francouzském Amiensu. Vítězslav Blažek hovoří plynně francouzsky, anglicky a německy, na střední úrovni pak ovládá švédštinu a ruštinu. Ve volném čase se věnuje windsurfingu, cyklistice, četbě, vaření domácího piva a cestování.

Francie je tradičním historickým obchodním partnerem České republiky a zároveň jedním z největších zahraničních investorů v ČR. Díky současné francouzské politice rozvolňování poměrně rigidní pracovní legislativy budou mít do budoucna francouzští podnikatelé více prostředků a možností k outsourcingu a importu výrobků a služeb také z České republiky. Díky naší znalosti místního prostředí, mentality a jazyka jsou naše služby k dispozici všem zájemcům o průnik na tento trh s obrovským potencionálem,“ říká Vítězslav Blažek.

O agentuře CzechTrade    

  

CzechTrade je agentura na podporu obchodu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb. www.czechtrade.cz

Pro více informací kontaktujte:


Stance Communications, s.r.o.
Veronika Říčková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 725 837 673
E-mail: veronika.rickova@stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings