Až do roku 2020 budou moci čeští exportéři využívat výhod projektů NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN

CzechTrade
9. July 2018

Praha, 9. července 2018 – Všechny tři projekty realizované agenturou CzechTrade nabízejí firmám podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, projekt DESIGN pro konkurenceschopnost pak navíc individuální spolupráci s designérem. V rámci prodloužení lhůty realizace projektů bude možné využívat jejich zvýhodněné služby až do roku 2020.


Hlavním cílem projektů NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN je usnadnit malým a středním podnikům vstup na zahraniční trhy prostřednictvím účasti na společných i individuálních expozicích na výstavách a veletrzích. Firmám je v rámci projektů spolufinancovaných Evropskou unií poskytována i marketingová podpora. Díky projektu NOVUMM mohou čeští exportéři získat podporu na veletrzích v prioritních oborech českého průmyslu, s pomocí NOVUMM KET na výstavách v oblasti klíčových technologií a prostřednictvím projektu DESIGN na zahraničních výstavních akcích zaměřených na propagaci designu.

 

„Prezentace na veletrzích bývá pro české podniky klíčová zejména při vstupu na zahraniční trhy. Bohužel je ale finančně i časově náročná. Za pomoci našich projektů mohou firmy ušetřit čas i peníze a dosáhnout efektivní a úspěšné účasti na výstavě či veletrhu, která by pro ně mohla být jinak velmi komplikovaná,“ říká generální ředitel agentury pro podporu obchodu CzechTrade Radomil Doležal.

Prostřednictvím projektů je malým a středním podnikům poskytována podpora formou zvýhodněných služeb, jako je například zabezpečení a nákup výstavní plochy, pomoc s registrací či mediální poplatky. Maximální výše této podpory činí v případě projektu NOVUMM 80 000 korun, u projektu NOVUMM KET pak až 90 000 korun. Intenzita podpory účasti je v zemích Evropské unie 50 %. Na podporu na akcích konaných mimo EU je možné získat až 70 %.

V případě projektu DESIGN pro konkurenceschopnost jsou zvýhodněné služby poskytovány ve více oblastech. Malé a střední podniky mohou v rámci projektu získat podporu na nové návrhy produktů nebo produktových řad ve výši 50 % způsobilých výdajů až do 50 000 Kč. Firmám je také nabízena spolupráce s vybraným autorem z Adresáře designérů CzechTrade. Kromě toho je v rámci projektu rovněž možné získat podporu účasti na specializovaných designových akcích v maximální výši 130 000 Kč, přičemž intenzita podpory je 50 % v zemích Evropské unie i mimo ni.

Podrobnější informace o projektech včetně přihlášek a seznamů veletrhů mohou české firmy nalézt na webové adrese: https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik.

„V rámci projektu NOVUMM KET se v letošním roce například 22 českých vystavovatelů zúčastnilo veletrhu IFAT v Mnichově. Na této akci zaměřené na vodohospodářství a odpadové hospodářství měly firmy možnost samostatné prezentace nebo se mohly představit v rámci naší společné expozice. Druhou možnost si vybralo sedm firem, přičemž všichni přítomní účastníci potvrdili zájem o podporu z projektu NOVUMM KET i v dalším ročníku veletrhu IFAT,“ dodává Doležal s tím, že letošní účast na veletrhu byla rekordní. IFAT navštívilo 3 305 vystavovatelů z celého světa a 142 472 návštěvníků.

Mezi firmy, které se veletrhu zúčastnily s pomocí agentury CzechTrade, patřila i společnost HEDVIGA GROUP, a.s. „Naše firma při své historicky první účasti na IFATu představila technologii PTR na ne-oxidativní termický rozklad organických surovin, zejména plastů, pryží a čistírenských kalů, při kterém se současně vyrábí paliva pro kogenerační jednotky nebo suroviny pro výrobu hnojiv. Největší odezva a poptávka po tomto řešení přišla po IFATu právě z Německa, zemí SNS, ale také z USA a Jižní Ameriky,“ popisuje přínos účasti na veletrhu Monika Pullmanová, ředitelka pro výzkum a vývoj společnosti HEDVIGA GROUP, a.s.

 

O agentuře CzechTrade      

CzechTrade je agentura na podporu obchodu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb. www.czechtrade.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Veronika Říčková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 725 837 673
E-mail: veronika.rickova@stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings