CzechTrade hledá dodavatele pro jeden z největších elektrárenských a plynárenských podniků v Evropě

CzechTrade
12. April 2018

Praha, 12. dubna 2017 – Agentura na podporu exportu CzechTrade ve spolupráci se svým německým zastoupením v Düsseldorfu hledá dodavatele pro innogy, jednoho z největších elektrárenských a plynárenských podniků v Evropě. Vybraní čeští dodavatelé budou mít příležitost osobně hovořit s nákupčími centrálního nákupu innogy v Praze na podzim tohoto roku.


V naší společnosti se snažíme aktivity v oblasti nákupu co nejvíce internacionalizovat. Česká republika hraje v této strategii významnou roli jako země s kvalitními dodavateli v srdci Evropy,“ konstatuje ředitel koncernového nákupu v německém Essenu Ulrich Piepel.

České firmy budou mít příležitost hovořit o dodávkách na evropské trhy s nákupčími centrálního nákupu firmy již na podzim 2017. „Jsme přesvědčeni, že máme innogy co nabídnout. České firmy mají bezpochyby kompetitivní výhodu v geografické vzdálenosti a ve skvělé tradici v oblasti strojírenství a elektrotechniky,“ dodává generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

Centrální nákup innogy je velmi otevřený ke spolupráci s českými dodavateli, což pro nás bylo příjemné zjištění. Firma dosud hodně nakupovala lokálně, ale nově chce více spolupracovat nejen s dodavateli zboží, ale zejména i služeb, mimo hranice Německa,“ doplňuje Adam Jareš, ředitel německého zastoupení CzechTrade v Düsseldorfu, a dodává: „Předpokladem pro úspěch našich firem je připravenost na vysoké německé standardy, stejně jako jazyková vybavenost.

Společnost innogy zaměstnává 40 tisíc lidí a její roční obrat činí 46 miliard eur. Nejdůležitějšími trhy jsou pro firmu Německo, Velká Británie, Nizozemsko a Belgie, jakož i země střední a jihovýchodní Evropy, především Česko, Maďarsko a Polsko. V České republice v současnosti hledá výrobce stožárů vysokého napětí, trafostanic nebo dodavatele inženýrských staveb a montážních prací na vedení vysokého napětí a dalších komodit.

Všechny zájemce o spolupráci žádáme o zaslání vyplněných dotazníků na adresu pavel.kalina@czechtrade.cznejpozději do 28. dubna 2017. V průběhu května a června nákupčí vyhodnotí profily dodavatelů a následně budou vybraní zájemci informováni o dalším postupu.

Více informací naleznete zde: https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/energeticky-koncern-innogy-hleda-dodavatele-v-ceske-republice

O agentuře CzechTrade    

CzechTrade je agentura na podporu exportu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb. www.czechtrade.cz


Pro více informací kontaktujte:


Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Director 

Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings