Agentura CzechTrade rozšířila své celostátní aktivity o regionální konzultace, v loňském roce jich proběhlo na 1 500 konzultací

CzechTrade
29. January 2018

Praha, 29. ledna 2018 – Agentura pro podporu exportu CzechTrade začala od loňského roku poskytovat konzultační služby na regionální úrovni. Ve spolupráci s agenturou CzechInvest nabízí konzultace firmám, které plánují exportní aktivity, ve všech regionech České republiky. Během prvního roku spolupráce obou institucí se po celé České republice uskutečnilo na 1 500 konzultací.


Díky konzultantům v regionech se mohou podnikatelé poradit o plánovaných exportních aktivitách přímo ve své lokalitě. Pracovníci CzechInvestu, kteří působí jako zástupci agentury CzechTrade, s podnikateli nejprve proberou možnosti a podmínky vstupu na zahraniční trhy. „Prvotní kontakt s regionálními konzultanty podnikatelům usnadní rozhodování o vstupu na konkrétní zahraniční trh. Přímo ve svém regionu se dozvědí veškeré relevantní informace, které by jinak museli zjišťovat na několika místech. Dochází tak k významné úspoře času i nákladů,“ vysvětluje generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. V případě zájmu pak konzultanti podnikatele přesměrují na příslušné oborové specialisty v konzultačních týmech v centrále CzechTradu nebo na vedoucí zahraničních kanceláří.

První rok spolupráce s regionálními kancelářemi CzechInvestu byl úspěšný, celkem proběhlo 1 502 konzultací,“ říká Radomil Doležal. Jednání měla formu osobních schůzek, telefonických konzultací či e-mailové korespondence. Zájem o další následnou spolupráci s agenturou CzechTrade se pak v průběhu roku zvyšoval. „Oproti prvnímu kvartálu loňského roku byl v posledním čtvrtletí zájem firem o další komunikaci s CzechTradem více než dvojnásobný. Celkem jsme zaznamenali zájem 407 podniků,“ dodává Doležal.

V rámci regionu se pravidelně konají konzultační dny CzechTrade a CzechInvest, kterých se účastní i odborníci z centrály agentury CzechTrade se zaměřením na specifická odvětví podnikání. Benefitem je bezplatná účast na těchto akcích. „V loňském roce se jich podařilo uskutečnit celkem 154, nejvíce ve druhém a čtvrtém kvartálu,“ informuje Radomil Doležal. Konzultanti také navštěvují firmy přímo v lokalitách jejich podnikání – jedná se o unikátní šanci, jak se rychle a bez dodatečných nákladů komplexně informovat o možnostech podpory vývozu.

O agentuře CzechTrade

CzechTrade je agentura na podporu exportu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb. www.czechtrade.cz


Pro více informací kontaktujte:

Stance Communications, s.r.o.
Veronika Říčková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 725 837 673
E-mail: veronika.rickova@stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings