Klientské centrum pro export pomáhá s expanzí na zahraniční trhy už čtvrtým rokem, ve více než 90 zemích vyřídilo na 1 800 žádostí

CzechTrade
1. February 2018

Praha, 1. 2. 2018 – Již čtyři roky pomáhá tuzemským firmám s expanzí na zahraniční trhy Klientské centrum pro export (KCE). Společný projekt agentury CzechTrade, Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) v současnosti poskytuje poradenství ve více než 90 zemích světa. Za dobu své existence centrum dokázalo prostřednictvím jednotné zahraniční sítě, kterou tvoří zastupitelské úřady ČR a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade, vyřídit více než 1 800 žádostí firem.


Klientské centrum pro export zahájilo činnost 1. října 2014. „Smyslem centra je poskytnout českým podnikatelům praktickou a rychlou pomoc s jejich exportními aktivitami. Podnikatelé, zkušení i začínající, získají kromě konzultací také asistenci při jednání se zahraničními institucemi a státními podniky či detailní průzkumy trhu. Pro dotazy exportérů jsou k dispozici jak specialisté agentury CzechTrade, tak ministerstev zahraničních věcí a průmyslu a obchodu,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.    

V minulosti poskytli osobní konzultace firmám i ministerští náměstci z obou rezortů. „K tomu, abychom dokázali pružně reagovat na změny kolem nás a vhodně přizpůsobovali proexportní služby státu, musíme umět pečlivě naslouchat potřebám firem. K tomu často nejsou nejvhodnější velká fóra či konference, ale osobní setkání s jednotlivými exportéry. Z tohoto důvodu právě osobní konzultace v Klientském centru pro export považuji nejen jako příležitost představit aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti podpory exportu, ale také jako příležitost získat zpětnou vazbu od firem a načerpat tak inspiraci pro vylepšení proexportních služeb státu,“ dodává náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.     

MPO a MZV nabízí zájemcům odborné konzultace zaměřené na aktuální problematiku obchodních vztahů s vybranými teritorii či jiné proexportní aktivity. Specialisté KCE se pravidelně zúčastňují i profilových setkání se zástupci firem na akci Meeting Point CzechTrade či na setkáních s obchodními rady zastupitelských úřadů ČR. Nejbližší setkání zahraničních zástupců agentury CzechTrade s představiteli českých podniků se uskuteční ve dnech 27. a 28. února v Praze.

Samotný vznik Klientského centra je obrovským posunem dopředu a důkazem, že je možné, aby státní proexportní služby vycházely především z potřeb jejich uživatelů, tedy českých firem. Jeho fungování je důležitým krokem k vytvoření jednoho vstupního místa pro české podnikatele na jedné adrese, s jednotnou nabídkou služeb, jedním webem a společným telefonním číslem. Nechceme po firmách, aby obcházely jednotlivé státní instituce, které si je budou přeposílat mezi sebou. Šetříme tím nakonec nejen čas, ale i peníze daňových poplatníků.“ doplnil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. 

  

Základní typy služeb jsou pro firmy zdarma, další specializované asistence jsou již zpoplatněny. Zájem exportérů o služby KCE rok od roku narůstá. V roce 2017 bylo přijato celkem 691 dotazů, což znamená nárůst o 29 % oproti roku 2016 a oproti roku 2015 téměř o 39 %. Dotazy přicházejí nejčastěji e-mailem (60 %) či telefonicky (31 %), přičemž u více než tří čtvrtin zadaných dotazů je řešitelem agentura CzechTrade. Z hlediska teritorií se nejvíce dotazů týká Německa, Ruska, USA, Číny, Indie, Ukrajiny, Francie, Polska, Íránu a Nizozemí. 

V minulých třech letech měli klienti jednoznačně největší zájem o bezplatnou službu přípravy na obchodní jednání, v rámci které firmy žádají informace ke vstupu na trh a vyhledání obchodních partnerů. Tuto službu požadovala více než polovina klientů,“ popisuje Radomil Doležal. Další žádanou službou, o kterou mělo v roce 2017 zájem 35 % klientů, byly informace pro exportéry a identifikaceobchodních příležitostí. Více než 20 % firem požadovalo základní placené služby detailního průzkumu trhu a ověření zájmu o výrobek. 

Jednou z téměř sedmi set společností, které se na KCE obrátily, byla i firma CZECHIA-BEER. „Děkujeme klientskému centru za příjemnou konzultaci, která náš kolektiv informačně obohatila a posunula dál. Je radost pracovat s profesionály,“ říká ředitel společnosti CZECHIA-BEER Martin Feigel.

O agentuře CzechTrade 

CzechTrade je agentura na podporu exportu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb. www.czechtrade.cz


Pro více informací kontaktujte:


Stance Communications, s.r.o. 
Veronika Říčková
Account Manager 
Salvátorská 931/8, Praha 1 
Tel.: +420 224 810 809, +420 725 837 673
E-mail: veronika.rickova@stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings