Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade ve Vietnamu, Pobaltí a Brazílii mají nové vedoucí

CzechTrade
14. August 2018

Praha, 14. srpna 2018 – Nové vedoucí přivítaly tři zahraniční pobočky agentury CzechTrade. Do čela vietnamské kanceláře se postavil bývalý exportní konzultant agentury Ivan Nikl. Pobočku v Rize povede Věra Všetičková a na starosti bude mít koordinaci aktivit v celém Pobaltí. Řízením kanceláře v Sao Paulu byl pověřen Miroslav Manďák, který v agentuře působí již 8 let.


Vedoucím vietnamské kanceláře se sídlem v Ho Či Minově Městě se stal Ivan Nikl, který v posledních letech pracoval v centrále agentury CzechTrade jako exportní konzultant v oddělení strojírenství. Orientoval se převážně na východní trhy. Ivan Nikl vystudoval hospodářská a kulturní studia na ČZU v Praze. Ve volném čase se věnuje cestování, objevování folkloru navštívených míst, sportu, rodině a přátelům.

Vzájemný obchod s Vietnamem má mnohaletou tradici. České firmy tu jsou stále přijímány přívětivě a toho je potřeba co nejdříve využít. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, která by měla vstoupit v platnost začátkem roku 2019, přinese významné změny. Měla by posílit vzájemný obchod s EU. České společnosti by proto neměly se vstupem na tento bezmála stomilionový trh s progresivním růstem střední třídy váhat,“ dodává vedoucí vietnamské pobočky Ivan Nikl.

Nová ředitelka zahraniční kanceláře pro Pobaltí sídlící v lotyšské Rize Věra Všetičková působí v agentuře od roku 2013. Po absolvování stáže získala pozici externí konzultantky v oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb. Podílela se na mnoha projektech, kde získala cenné zkušenosti mimo jiné s čínským trhem nebo oblastí Blízkého východu. Díky dobré znalosti ruštiny se průběžně zapojovala i do projektů v Rusku a zemích bývalého SSSR. Vystudovala mezinárodní studia a diplomacii a mezinárodní obchod na VŠE v Praze.  Ve volném čase ráda poznává nové kultury či fotografuje přírodu a zajímavou architekturu.

Čeští exportéři trochu opomíjejí trhy Pobaltí, přestože tyto země již svým členstvím v jednotném vnitřním trhu EU, zapojením do eurozóny a dopravní blízkostí eliminují řadu zahraničně-obchodních bariér. Nadto zde mají výrobky z České republiky, potažmo bývalého Československa, dobré jméno. Na druhou stranu je však třeba mít na paměti, že tyto země nejsou homogenním blokem, ale navzájem se v mnoha aspektech liší, a to i z hlediska obchodních příležitostí a optimální obchodní strategie,“ říká o situaci v Pobaltí nová ředitelka kanceláře Věra Všetičková.

Vedoucí kanceláře v brazilském Sao Paulu Miroslav Manďák působí v agentuře již od roku 2010. Začínal jako konzultant pro mezinárodní obchod a poté vedl regionální centrum zahrnující Severní a Jižní Ameriku a Austrálii a zároveň zahraniční kancelář v Mexico City. Poslední rok před nástupem do Brazílie vedl oddělení regionální sítě v ČR. Miroslav Manďák má vzdělání v oborech románské lingvistiky a managementu a před příchodem do agentury CzechTrade několik let pracoval jako business developer pro portugalské firmy ve střední Evropě a dále působil jako regionální obchodní manažer pro španělsky a portugalsky mluvící země v sektoru strojírenství. Aktivně hovoří španělsky, portugalsky a anglicky a ve volném čase se rád vzdělává. Věnuje se také mezinárodním vztahům, cestování či novým technologiím.

 „Brazílie se po složitějším hospodářském období provázeném korupčními skandály sahajícími do nejvyšší politiky dostává zpět k ekonomickému růstu. Velká očekávání se upírají k letošním prezidentským volbám, které by mohly být zásadní pro další vývoj z hlediska průmyslu a obchodu. Spekuluje se také o možném uvolnění ochranných opatření, která Brazílie dlouhodobě uplatňuje,“ dodává Miroslav Manďák.

O agentuře CzechTrade      

CzechTrade je agentura na podporu obchodu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb. www.czechtrade.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Veronika Říčková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 725 837 673
E-mail: veronika.rickova@stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings