Malí a střední exportéři dobývají průmyslové trhy, nevyužívají ale veřejných zakázek

CzechTrade
12. June 2018

Praha, 17. května 2018 – Význam Německa jako exportního odbytiště pro téměř polovinu českých firem z řad malých a středních podniků za poslední tři roky vzrostl. 69 % z nich předpokládá, že vývoz k našemu největšímu sousedovi v letošním roce ještě navýší, a plánují proto rozšiřovat výrobní kapacity. Německo zcela dominuje jako náš hlavní exportní i importní partner a je druhým největším investorem. Vyplývá to z průzkumu a aktuální analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), agentury pro podporu obchodu CzechTrade a Komerční banky (KB).


V loňském roce připadalo na Německo 32,8 % celkového českého exportu. Spolková republika je tak pro české firmy nejvýznamnějším odbytištěm, což potvrzují i výsledky našeho průzkumu. Pro 26 % exportérů představuje vývoz do Německa více než 30% podílna celkovém exportu firmy, téměř každá desátá tam vyváží přes polovinu produkce,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury pro podporu obchodu CzechTrade.

Z výsledků průzkumu navíc vyplývá, že orientace malých a středních podniků na Německo je dlouhodobá. Celkem 82 % z nich totiž do této destinace exportuje již více než pět let.

Podle aktuální analýzy obchodních a investičních vztahů mezi ČR a Německem je náš západní soused naším nejdůležitějším ekonomickým partnerem. Z celkového vývozu realizujeme jen v Německu 32,8 % a v importu drží němečtí dodavatelé v ČR podíl 25,8 %, což v obou případech řadí Německo na první pozici. Z pohledu zahraničních investic v ČR drží Německo se 14,1 % druhé místo za Nizozemím. Analýza nicméně současně ukazuje, že v prvním čtvrtletí dochází v celkovém exportu i importu k mírnému meziročnímu poklesu, což potvrzuje i vzájemný obchod s Německem.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu uvádí: „Je zřejmé, že naše ekonomická závislost na Německu je mimořádně vysoká. Jen do Bavorska vyvezeme dvojnásobně více než do celé Asie. Důvodem je geografická i průmyslová provázanost a rovněž fakt, že stačíme německým firmám jak v kvalitě, tak v přechodu na nové technologie na bázi průmyslu 4.0.“ Mírný pokles v prvních měsících roku 2018 zatím Karel Havlíček nevidí nijak dramaticky: „Rok 2017 dopadl nečekaně dobře, je tedy vysoká základna. Je ale pravda, že posilování kurzu koruny, a tedy i nižší inkaso se projevuje vždy až s určitým odstupem, což se negativně dotkne zejména tohoto roku. Pro další vývoj bude rozhodující kondice podniků v automotive, ve strojírenství a elektrotechnickém průmyslu.

Nejčastějším problémem, který v Německu řeší 44 % českých společností, je nalezení vhodných obchodních partnerů. Pro 8 % je pak problematické překonávání legislativních překážek. Více než čtvrtina exportérů se potýká i s konzervativností tamního trhu ve vztahu k dodavatelům z České republiky. „CzechTrade jako vládní organizace v Německu pomáhá exportérům s vyhledáním a oslovením vhodných zákazníků, otevírá dveře do nadnárodních korporací a řetězců a asistuje firmám na mezinárodních veletrzích,“ informuje Adam Jareš, ředitel německé pobočky agentury CzechTrade v Düsseldorfu, která je dlouhodobě nejvytíženější z jejích 51 kanceláří ve světě. „Česká republika se loni poprvé dostala na sedmou příčku mezi nejdůležitějšími importéry do Německa, když přeskočila dosud sedmé Švýcarsko, a v Bavorsku jsme se poprvé dostali na pozici třetího nejdůležitějšího dovozce. Lze tak hovořit o rostoucí závislosti Německa na českých dodavatelích,“ dodává Jareš. Podporu státních institucí při exportu do Německa by podle průzkumu uvítalo 75 % českých vývozců.

Vážíme si toho, že KB poskytuje bankovní služby téměř třem a půl tisícovkám malých a středních podniků obchodujících s Německem. I díky tomu chápeme, čemu čelí a jaké mají potřeby. Posilující koruna a rostoucí úrokové sazby tlačí na ziskovost jejich zakázek, proto jim doporučujeme mimo jiné sjednat s odběrateli smluvní doložky nebo zajistit u své banky kurzová a úroková rizika. Němečtí zákazníci také významně robotizují a digitalizují výrobu – výhodu budou mít exportéři, kteří se tomuto trendu přizpůsobí. K investicím do nejmodernějších technologií přitom mohou využít úvěrů s dotací z fondů EU nebo s podporou evropských finančních institucí,“ uvádí Jitka Haubová, výkonná ředitelka KB pro korporátní bankovnictví.

O agentuře CzechTrade

CzechTrade je agentura na podporu exportu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb. www.czechtrade.cz


Pro více informací kontaktujte:


Stance Communications, s.r.o.
Veronika Říčková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 725 837 673
E-mail: veronika.rickova@stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings