Setkání v Budapešti prohloubilo partnerství českých a maďarských měst. Agentura CzechTrade byla u toho

CzechTrade
8. November 2018

Praha, 8. listopadu 2018 – V prostorách velvyslanectví České republiky v Budapešti se uskutečnilo setkání starostů partnerských měst z Česka a Maďarska. Jeho cílem bylo prohloubit stávající spolupráci a navázat nová partnerství. Na organizaci úspěšné akce se z velké části podílela také zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Budapešti, která mimo jiné zprostředkovala setkání se společnostmi nabízejícími řešení pro samosprávy.


Velvyslanectví České republiky a zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Budapešti s podporou maďarského velvyslanectví v Praze zorganizovaly v prostorách české ambasády setkání starostů českých a maďarských partnerských měst a obcí. „Původně se setkání mělo týkat pouze starostů stávajících partnerských měst a obcí. Nicméně s ohledem na potenciál akce jsme se rozhodli pozvat i zástupce dalších českých a maďarských měst se zájmem o spolupráci. Setkání se nakonec zúčastnili starostové a zástupci více než 50 obcí. Pozvánku navíc přijalo na třicet dalších,“ říká Tibor Bial, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Budapešti.

 

Program setkání zahájila společná konference. Její účastníci si odnesli praktické informace o možnostech čerpání fondů na rozvoj, o mezinárodní výměně studentů nebo o konkrétních formách spolupráce partnerských měst. V další části programu, která proběhla plně v režii budapešťské zahraniční kanceláře, se představily firmy zabývající se řešením pro samosprávy. „Prezentovaly se společnosti jako EFES, Komerční banka, Škoda Auto, Mmcité3, Moram, Elko EP, EKO Modular, Asio nebo Photon Energy. Jejich zástupci měli možnost osobně starosty oslovit, nabídnout jim své služby a produkty. Tato forma prezentace se ukázala jako mimořádně efektivní. Mezi starosty se navíc našli někteří, kteří mohli potvrdit pozitivní zkušenosti s firmami, což působí důvěryhodněji,“ uvádí Tibor Bial.

 

Odpolední část programu patřila prezentaci Jihomoravského kraje jakožto kulturní, turistické a gastronomické destinace. Následovalo vydání knihy, která popisuje všechna partnerská města a obce a představuje také zúčastněné společnosti. „S průběhem celé akce panuje mimořádná spokojenost. Zúčastnilo se jí okolo 200 lidí, kteří měli možnost navázat nové kontakty. Většina přítomných už teď projevila zájem o účast v příštím roce, což nás utvrdilo v názoru, že jde o iniciativu, která má budoucnost. Nejvíc nás těší, že se nám povedlo propojit  akci pro veřejnou správu s obchodem a pomohli jsme firmám dostat se do přímého kontaktu s osobami, které rozhodují o projektech, do kterých nabízejí svá řešení,“ uzavírá ředitel zahraniční kanceláře v Budapešti Tibor Bial.

O agentuře CzechTrade     

CzechTrade je agentura na podporu obchodu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb. www.czechtrade.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Veronika Říčková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 725 837 673
E-mail: veronika.rickova@stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings