Dvě třetiny pojištěnců se chtějí očkovat proti covidu-19, ukázal celorepublikový průzkum VoZP

VoZP
26. February 2021


  • Cca 58 % pojištěnců má strach z vlastního nakažení, přes 83 % má obavy o zdraví rodiny.
  • Více než 64 % lidí je ochotných nechat se očkovat bezplatně, mírná většina i za úplatu.
  • Podle 77 % oslovených je potřeba proočkovat co nejvíce obyvatel.
  • Účinnost dosavadních opatření hodnotí respondenti spíše negativně, vzor vidí v Izraeli.
  • Nejlepší známku za boj s pandemií si u klientů VoZP vysloužili zdravotníci.

 

Praha, 26. února 2021 – Očkování proti virové nákaze covidem-19 považují Češi jednoznačně
za nejschůdnější cestu z vleklé krize. Ukázaly to výsledky reprezentativního průzkumu postojů k pandemii, který si nechala vypracovat Vojenská zdravotní pojišťovna. Na přelomu ledna a února se jej zúčastnilo 1017 klientů VoZP z celého Česka. Pojišťovna zjišťovala zejména postoje k očkování, ale také k antigennímu testování a zajímala se, odkud a v jaké míře lidé čerpají informace či jak hodnotí dosavadní opatření v boji s pandemií.

Z dotazování mimo jiné vyplynula poměrně vysoká míra obav z nákazy covidem-19, přičemž ještě více než o vlastní zdraví mají lidé strach o členy svojí rodiny. Tyto obavy výrazně rostou s vyšším věkem respondentů a o něco více se covidu-19 bojí ženy než muži.

 

Jasná většina dotázaných se vyslovila ve prospěch plošného očkování – 77 % souhlasí s názorem, že je správné proočkovat co nejvíce lidí. O bezplatné očkování mají zájem bezmála dvě třetiny (přesně 64,2 %) pojištěnců a těsně nadpoloviční většina řadí mezi největší problémy v souvislosti s bojem proti pandemii nedostatek vakcín. Zajímavý je také poznatek, že více než 50 % obyvatel by chtělo podstoupit očkování, i kdyby si jej museli sami zaplatit.

 

Výsledky průzkumu jsou potvrzením toho, že VoZP zvolila správnou cestu, když se od počátku aktivně přihlásila k podpoře očkování jako jediné cestě z krize. Současně je to jasná odpověď všem odmítačům očkování. Jsme samozřejmě připraveni našim pojištěncům vakcinaci plně uhradit. Spustili jsme také speciální informační webovou stránku, vytvořili tištěnou brožuru a seniorům nabídli pomoc s registrací k očkování,“ říká generální ředitel VoZP Josef Diessl.

 

Pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny odpovídali také na další otázky související s pandemií covidu-19. Například jen třetina uvedla, že se již nechala otestovat antigenními testy, které jsou od konce minulého roku hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

 

Covid-19 je pro lidi zásadní téma, bezmála 60 % sleduje zprávy o pandemii pravidelně téměř každý den a zájem o informace výrazně stoupá s věkem. Nejčastějším zdrojem informací jsou jednoznačně internetová média a za nimi televize. Když měli respondenti ohodnotit různé instituce za boj s pandemií, přisoudili nejlepší známku nemocnicím a lékařům, naopak nejméně spokojeni byli s výkonem zákonodárců.

 

Podrobné výsledky průzkumu jsou k dispozici v přiložené prezentaci.

 

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech.
O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

Kontakt pro média

Stance Communications, s.r.o.

Ladislav Pokorný

Account Manager

Tel.: +420 224 810 809, +420 724 513 052

E-mail: ladislav.pokorny@stance.cz

www.stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings