Paruka jako první krok k normálnímu životu – VoZP nově přispívá pojištěncům podstupujícím chemoterapii

VoZP
28. January 2021

Praha, 28. ledna 2021 – Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) každoročně aktualizuje své preventivní programy na základě vlastního přehledu o vykázané péči za předešlý rok. S novým rokem VoZP začíná přispívat mimo jiné i na paruky pacientům, kteří podstoupili či aktuálně podstupují chemoterapii.


VoZP se ve svých programech kromě podpory aktivního životního stylu, očkování či dárcovství krve dlouhodobě zaměřuje na prevenci závažných chorob. „Každý rok tyto programy aktualizujeme. Vycházíme převážně z dat od ÚZIS, na jejichž základě určujeme prioritní oblasti, kde je zapotřebí zvýšené míry prevence. Dlouhodobě tak přispíváme např. na vyšetření kožních znamének, odvykání kouření či preventivní vyšetření karcinomu prsu,“ uvádí Josef Křivánek, ředitel komunikace Vojenské zdravotní pojišťovny. Nejvyužívanějším programem prevence nádorových onemocnění byl v minulém roce právě příspěvek na sonografické nebo mamografické vyšetření prsu.

VoZP nově rozšířila svůj program o tisícikorunový příspěvek na paruku pro pacienty podstupující chemoterapii. „Ztráta vlasů je jedním z nejčastějších vedlejších účinků chemoterapie. Ta je už sama o sobě velmi fyzicky a psychicky náročná. Náš program podává pomocnou ruku pacientům, kteří se se ztrátou vlasů musí vypořádat. Paruka může pro mnohé z nich znamenat první krok k návratu do normálního života,“ vysvětluje revizní lékař VoZP Ladislav Hadravský.

Dále pojišťovna v rámci tohoto programu nově přispívá na preventivní vyšetření karcinomu prostaty, který je vůbec nejčastěji diagnostikovaným zhoubným novotvarem u mužů, nebo na testy k včasnému záchytu kolorektálního karcinomu. Detailní informace o programu Prevence lze získat na webu https://www.vozp.cz/program-prevence.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech.
O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

Kontakt pro média

Stance Communications, s.r.o.

Ladislav Pokorný

Account Manager

Tel.: +420 224 810 809, +420 724 513 052

E-mail: ladislav.pokorny@stance.cz

www.stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings