Prohloubení spolupráce Vojenské zdravotní pojišťovny s Vojenským fondem solidarity stvrdilo nové memorandum

Prohloubení spolupráce Vojenské zdravotní pojišťovny s Vojenským fondem solidarity stvrdilo nové memorandum

VoZP
10. September 2020

Praha, 10. září 2020 – V pondělí 7. září podepsala Vojenská zdravotní pojišťovna memorandum o spolupráci při podpoře Vojenského fondu solidarity, jehož obsahem je spolupráce obou subjektů při zlepšování kvality života vojáků, vojákyň a jejich rodinných příslušníků, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. K podpisu došlo v prostorách Domu armády Praha za účasti brigádní generálky Lenky Šmerdové, generálního sekretáře Charity ČR Jakuba Líčky a generálního ředitele VoZP Josefa Diessla.


„Vojenský fond solidarity spolupracuje s Vojenskou zdravotní pojišťovnou dlouhodobě. Pojišťovna nás podpořila v mnoha projektech a aktivitách a za to jí patří velké poděkování. Díky podpisu memoranda bude naše spolupráce ještě intenzivnější,“ uvádí generálka Lenka Šmerdová.

Na základě memoranda bude pomoc ze strany VoZP spočívat mimo jiné v podpoře dětí vojáků a vojákyň, kteří padli či se stali trvale handicapovanými v důsledku plnění služebních povinností, a ve zmírnění negativních sociálních dopadů na rodiny v nejkritičtějším období.

„Podpis memoranda je pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu vyjádřením mimořádného postavení, které mezi jejími pojištěnci mají příslušníci resortu Ministerstva obrany ČR. Podpora vojáků, jejich rodinných příslušníků a veteránů je jednou z nejdůležitějších povinností, kterou pojišťovna vykonává,“ říká ředitel VoZP Josef Diessl.

Vojenská zdravotní pojišťovna se rovněž aktivně podílí na propagaci Vojenského fondu solidarity, akcí konaných v jeho prospěch a dalších aktivit, které přispívají k rozšíření povědomí o jeho činnosti. Díky její participaci tak Vojenský fond solidarity může pravidelným měsíčním dárcům věnovat odznak VFS.

„Kromě trvalého zajišťování zdravotní péče, a zvláště pak jejího financování, se nyní společně zaměříme i na větší propagaci fondu mezi našimi pojištěnci a posílíme také schopnost fondu při financování jeho provozních nákladů,“ představuje své plány Diessl.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

Kontakt pro média

Stance Communications, s.r.o.

Ladislav Pokorný

Account Manager

Tel.: +420 224 810 809, +420 724 513 052

E-mail: ladislav.pokorny@stance.cz

www.stance.cz

Gallery for download

File for download (1.75 MB)
Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings