Ceduli „dočasně uzavřeno“ vídali pacienti během krize v ordinacích pouze ojediněle

VoZP
26. May 2020

Praha, 26. 5. 2020 – Během posledních dvou měsíců čeští lékaři a zdravotníci uzavírali ordinace pouze výjimečně a volili spíše cestu přijímání akutních případů či objednaných pacientů. Krizový stav se naopak nejvíce dotkl fyzioterapeutů, kteří svá pracoviště uzavírali nejčastěji. Vychází to z průzkumu mezi poskytovateli zdravotní péče, který vypracovala Vojenská zdravotní pojišťovna pro SZP ČR.


Ačkoliv se v době krize významně snížila návštěvnost lékařských zařízení, ta svá pracoviště uzavírala jen málokdy a na pacienty byla připravena. Celkem 58 % poskytovatelů zdravotní péče nahlásilo provoz buď beze změny, či s minimálními omezeními. Ta nejčastěji spočívala v přijímání pouze objednaných pacientů a akutních případů. Dalších 31 % respondentů uvedlo, že pouze omezili ordinační hodiny a pro pacienty byli k dispozici distanční formou.

„Právě distanční forma vyšetřování nebo také telemedicína je jednou z dalších výzev současné zdravotní péče. Od 1. června by tak mohla být na většině pracovišť umožněna interaktivní vyšetření bez fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci. Například u virových onemocnění je zcela zásadní, aby pacient mohl zůstat co nejvíce doma a nákazu dále nešířit. Díky této formě vyšetření zajistíme co nejvhodnější podmínky pro uzdravení pacienta a zamezíme i dalšímu šíření,“ vysvětluje Markéta Benešová, ředitelka zdravotního odboru z Vojenské zdravotní pojišťovny. Celkem 9 % respondentů uvedlo, že po dobu krize poskytovali zdravotní služby jen distančně.

Z průzkumu dále vyplývá, že poskytování zdravotní péče zcela přerušilo pouze 1,5 % těchto poskytovatelů. Jednalo se nejčastěji o fyzioterapeutická zařízení. Více než polovina (54 %) dotazovaných fyzioterapeutů uvedla, že bylo zapotřebí dočasně uzavřít praxi. „Pokud se podíváme na celé spektrum poskytovatelů zdravotní péče, tak právě fyzioterapie často vyžaduje velmi blízký kontakt pacienta a terapeuta. Bylo proto s ohledem na nestandardní okolnosti pochopitelné, že pro ochranu zdraví pacientů i personálu, došlo ke zmiňovanému dočasnému kroku,“ doplňuje Markéta Benešová.

O průzkumu

Průzkum mezi poskytovateli zdravotní péče vypracovala VoZP pro Svaz zdravotních pojišťoven ČR. Otázky byly formulovány pro zjištění stavu zajištění dostupnosti péče a následné zprostředkování informovanosti pojištěnců o dosažitelnosti zdravotních služeb v této mimořádné situaci. Zúčastnilo se ho celkem 4 768 smluvních poskytovatelů VoZP ČR (tj. cca 20 % z celkového počtu poskytovatelů v ČR). Analýza stavu odpovědí byla provedena v návaznosti na ukončení krizového stavu v České republice. Od 18. května 2020 je kontaktní formulář významně upraven, nově jsou přijímána pouze hlášení o obnově provozu a 1. června 2020 bude sběr hlášení ukončen.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech.
O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

Kontakt pro média

Stance Communications, s.r.o.

Ladislav Pokorný

Account Manager

Tel.: +420 224 810 809, +420 724 513 052

E-mail: ladislav.pokorny@stance.cz

www.stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings