VoZP kvůli vývoji pandemie covid-19 rozšiřuje možnost poskytovat pacientům péči na dálku

VoZP
6. October 2020

Praha, 6. října 2020 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR vydala v reakci na šířící se pandemii onemocnění covid-19 mimořádné opatření. Nově hradí výkony vybraných distančních konzultací pro pacienty, kteří se kvůli respiračním potížím, nařízené izolaci či karanténě nemohou fyzicky dostavit do ordinace nejen praktických lékařů a ambulantních specialistů, ale i psychiatrů, psychologů nebo logopedů.


Ve VoZP nepřetržitě monitorujeme vývoj pandemické situace a pružně na ni reagujeme, abychom klientům usnadnili přístup ke zdravotnické péči. S horšící se situací jsme přistoupili k rozšíření již poskytované hrazené distanční péče pro ty, kteří nemohou osobně přijít k lékaři. Včasná diagnostika a rozpoznání příznaků – nejen covidu-19 – je v tuto chvíli důležitější než kdy dříve, proto chceme jít v tomto směru lékařům i pacientům naproti,“ popisuje okolnosti vydání mimořádného opatření ředitelka zdravotního odboru VoZP Markéta Benešová.

Vojenská zdravotní pojišťovna již během nouzového stavu na jaře letošního roku umožnila praktickým lékařům v podstatě neomezeně poskytovat telefonické konzultace a od 1. července plně hradí i výkony tzv. telemedicíny. Nově bude VoZP hradit nad rámec kapitačního paušálu telefonické konzultace u všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost, a to bez předchozího nasmlouvání.

Právě prohlídky na dálku u praktických lékařů pomohou včasné diagnostice bez rizika dalšího šíření nemoci mezi pacienty. V současnosti poskytujeme tuto službu na dobu určitou. Na konci roku danou situaci a sesbíraná data zhodnotíme a zvážíme další postup,“ vysvětluje Benešová.

Současně se rozšiřuje i možnost poskytovat distanční péči v oblasti psychiatrie a klinické psychologie. Konzultace s ošetřujícím lékařem nebo psychologem jsou možné až třikrát denně po 10 minutách. Mezi další obory, kde lze nově poskytovat telefonické i videokonzultace, patří klinická logopedie či adiktologie.

VoZP dále rozšiřuje možnost využití videokonzultací. Telemedicína je tak umožněna všem praktickým lékařům, ambulantním specialistům, klinickým psychologům a klinickým logopedům (více o telemedicíně ZDE).

Konkrétní podmínky hrazených výkonů distančních konzultací jsou dostupné na webové stránce https://www.vozp.cz/covid-seznam-vykonu-distancnich-konzultaci.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech.
O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

Kontakt pro média

Stance Communications, s.r.o.

Ladislav Pokorný

Account Manager

Tel.: +420 224 810 809, +420 724 513 052

E-mail: ladislav.pokorny@stance.cz

www.stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings