VoZP: V České republice žije více než milion osob se zdravotním postižením

VoZP
4. December 2020

Praha, 4. prosince 2020 – Vojenská zdravotní pojišťovna připomíná Mezinárodní den zdravotně postižených, který připadá již od roku 1992 na 3. prosinec. V ČR se aktuálně s určitým druhem hendikepu potýká více než milion pacientů. VoZP proto neustále zlepšuje nabídku služeb k zefektivnění komunikace s klienty i pro ulehčení vyšetření během pandemie covidu-19.


Zdravotním postižením se běžně myslí dlouhodobé postižení lidského těla a rozděluje se do třech kategorií – tělesná, mentální a duševní. Odhaduje se, že v České republice se aktuálně s jedním druhem hendikepu léčí více než milion pacientů. Nejčastěji se však jedná o poškození smyslového vnímání, tedy například sluchu či zraku. „Právě sluchová postižení patří k nejčastějším. V ČR se s nimi aktuálně potýká na 500 tisíc pacientů, a to převážně seniorů. Ve VoZP se proto snažíme vytvořit vhodné podmínky pro lidi nejen s touto poruchou. Například v březnu letošního roku jsme rozšířili služby call centra o on-line přepis komunikace v reálném čase. Zdravotních postižení je však celá řada a každé potřebuje určitou míru individuálního přístupu, proto je naším cílem ulehčit všem pojištěncům komunikaci s námi,“ vysvětluje Ladislav Hadravský, revizní lékař Vojenské zdravotní pojišťovny.

Vedle fyzických zdravotních postižení se rozlišují ještě mentální a duševní. Jejich význam se však často zaměňuje. Mentální poruchy vznikají funkčním postižením mozku a běžně se měří na základě rozumových schopností a inteligenčního kvocientu. Mezi nejznámější patří například Downův syndrom a autismus. „Pokud mluvíme o mentálních poruchách, je vždy důležité si uvědomit, že oproti těm fyzickým nejsou běžně rozpoznatelné. Navíc jejich míru je vždy nutné vnímat v rámci spektra. Často se tak můžeme setkat s pacienty s těmito poruchami, kteří i přesto excelují v jiných oblastech. Jedná se však běžně o neléčitelné poruchy,“ vysvětluje Ladislav Hadravský.

Mezi duševní postižení se pak řadí například deprese, bipolární porucha, demence či schizofrenie. „Duševní nemoci se často definují oklikou jako absence či nedostatek duševního zdraví. Současná medicína významně pokročila v jeho zkoumání a můžeme říct, že ačkoliv ne všechny duševní nemoci jsou vyléčitelné, rozhodně jsou léčitelné. Pozitivně také vnímám pokrok společnosti v destigmatizaci duševních nemocí, lidé proto mnohem častěji a dříve vyhledávají pomoc. Včasná diagnóza je i v tomto případě zcela zásadní,“ říká Hadravský.

Pandemie covidu-19 má nepopiratelný vliv na lidskou psychiku a je proto důležité vyhledat v případě potřeby pomoc. VoZP proto svým klientům během probíhající pandemie nabízí plně hrazené konzultace s klinickými psychology na dálku. Více informací a konkrétní podmínky pro využití telemedicíny lze nalézt na webových stránkách www.vozp.cz.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech.
O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

Kontakt pro média

Stance Communications, s.r.o.

Ladislav Pokorný

Account Manager

Tel.: +420 224 810 809, +420 724 513 052

E-mail: ladislav.pokorny@stance.cz

www.stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings