„Žloutenka nečeká“, apeluje VoZP na důležitost prevence a očkování

VoZP
28. July 2021

Praha, 28. července 2021 – U příležitosti Světového dne proti žloutence připomíná Vojenská zdravotní pojišťovna vážnost žloutenkové infekce a potřebu poctivé prevence. Podle WHO ve světě každých 30 vteřin umírá jeden člověk na onemocnění související se žloutenkou. I přesto je situace v České republice podle statistik relativně příznivá. VoZP v minulém roce vydala na léčbu pacientů se žloutenkou 117 milionů korun, tj. o 7 milionů více než v roce 2019.


Žloutenka neboli virová hepatitida je jedním z nejčastějších nakažlivých virových onemocnění, které se projevuje jako akutní či chronický zánět jater. Celosvětově trpí žloutenkou více než 325 milionů lidí a každoročně jí podlehne na 1,1 milionu nemocných. Od roku 2010 WHO vyhlašuje vždy 28. července Světový den proti žloutence, a to na počest profesora Barucha Samuela Blumberga, který se zasloužil o objev viru hepatitidy B a podílel se i na výzkumu vakcíny.

Hlavní motto letošního světového dne zní „Žloutenka nečeká“ a WHO jím upozorňuje na to, že ve světě každých 30 vteřin umírá jeden člověk na onemocnění související se žloutenkou.

Žloutenka není jen jedna

Existuje pět hlavních kmenů viru hepatitidy, označovaných písmeny A, B, C, D a E. Ačkoli všechny způsobují onemocnění jater, liší se v důležitých aspektech, včetně způsobů přenosu, závažnosti onemocnění, geografického rozšíření a metod prevence. „Žloutenka může podle daného kmenu probíhat jak akutně (krátkodobě), tak i chronicky. Typy B a C mohou přecházet z akutní formy do chronické a jsou proto nejčastější příčinou jaterní cirhózy, rakoviny jater a úmrtí souvisejících s infekční žloutenkou,“ říká revizní lékař VoZP Ladislav Hadravský.

Česká republika průměrně zaznamenává nejvíce pacientů se žloutenkou typu C – v minulém roce se tak jednalo o 771 pacientů. Mnohem méně bylo odhaleno případů žloutenky typu A (183 v roce 2020) a typu B (169 v roce 2020). Počet onemocnění v ČR kolísá jen minimálně a lze ho považovat za stabilní. Vojenská zdravotní pojišťovna vynaložila v minulém roce na péči o tyto pacienty 117 milionů korun.

Mezi nejčastější příznaky žloutenky patří žloutnutí očního bělma, sliznic, kůže a dalších tkání. Objevovat se však mohou i teploty, únava, bolesti břicha, průjmy či zvracení. Inkubační doba od nakažení do projevení prvních symptomů se u jednotlivých kmenů žloutenky liší. U kmenu A to může být 15–50 dní, ale u kmenu B až 6 měsíců. Naproti tomu lidé nakažení hepatitidou typu C nemusejí dlouhou dobu zaznamenat vůbec žádné příznaky,“ popisuje Ladislav Hadravský.

Účinnou prevencí je stále očkování 

Hlavní metodou prevence pro kmeny A i E je dodržování osobní hygieny, ať už se jedná o řádné mytí rukou i potravin nebo pití nezávadné vody. Před žloutenkou kmenů B a C se lze v rámci prevence chránit převážně vyhýbáním se rizikovému chování. Kmen B se nejčastěji přenáší z matky na dítě během porodu nebo stykem s krví nebo jinými tělními tekutinami při pohlavním styku s infikovaným partnerem. K přenosu může také dojít nesterilizovanými nástroji, jako jsou injekční stříkačky, holicí strojky nebo i nůžky. Virus žloutenky typu C se přenáší podobně jako kmen B, a to prostřednictvím i velmi malého množství krve.

Proti kmenům A a B již existuje vakcína. V České republice jsou proti kmenu B očkovány povinně všechny děti podle očkovacího kalendáře. „Každý dospělý člověk s ukončeným očkováním proti žloutence typu B by měl být chráněn minimálně dalších 15 let. Po této době si mohou zájemci nechat zjistit stav protilátek v krvi a v případě potřeby lze provést přeočkování,“ vysvětluje Ladislav Hadravský. Očkování proti žloutence pro dospělé není hrazeno z veřejného pojištění. Zájemci však mohou využít příspěvek ve výši až 500 Kč, který Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí v rámci programu ZDRAVÍ. Více informací a podmínky čerpání benefitu lze získat na webu www.vozp.cz.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech.
O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

Kontakt pro média

Stance Communications, s.r.o.
Jana Přiklopilová

Account Manager
Tel.: +420 224 810 809, +420 721 331 593

E-mail: jana.priklopilova@stance.cz
www.stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings