VoZP v souvislosti s COVID-19 poskytuje klientům příspěvek na dezinfekci rukou

VoZP
13. March 2020

Praha, 13. 3. 2020 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR začala s okamžitou platností poskytovat mimořádný jednorázový příspěvek na zakoupení přípravků k dezinfekci rukou.


Příspěvek v maximální výši 300 Kč může čerpat každý klient pojišťovny, který si v období od 1. března do 30. dubna 2020 zakoupil či zakoupí prostředky k dezinfekci rukou (dezinfekční gely, mýdla, spreje, roztoky apod.). Podle vývoje situace VoZP případně toto období prodlouží.

VoZP chce tímto příspěvkem nad rámec běžných preventivních programů podpořit mimořádně důležitou hygienu rukou v době epidemie koronaviru COVID-19.

Co musí klienti k získání příspěvku udělat? Stačí vyplnit jednoduchou žádost na předepsaném formuláři a k ní připojit originál účtenky za nákup přípravků k dezinfekci rukou. K jedné žádosti může náležet více účtenek až do limitu 300 Kč. Příspěvek není určen na jiné dezinfekční a čisticí prostředky. Doklady s vyplněnou žádostí lze podávat až do konce roku 2020.

„Podrobnosti o tomto příspěvku, ale také všechny důležité informace k epidemii COVID-19, další hygienická doporučení, rady i důležité odkazy a kontakty průběžně zveřejňujeme na www.vozp.cz i na našem facebookovém profilu,“ říká vedoucí oddělení marketingu VoZP Jan Mates.

  

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech.
O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

Kontakt pro média:

Stance Communications, s.r.o.

Ladislav Pokorný

Account Manager

Tel.: +420 224 810 809, +420 724 513 052

E-mail: ladislav.pokorny@stance.cz

www.stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings