Na sepsi zemře ročně 11 milionů osob, VoZP nabádá k očkování a správné hygieně

VoZP
13. September 2021

Praha, 13. září 2021 – Již po desáté si připomínáme Světový den sepse, který každoročně připadá na 13. září. Každý rok se na světě rozvine až u 40 milionů lidí a každý 50 člověk na sepsi zemře. Asi u jednoho procenta přeživších se vyvine celoživotní fyzická nebo psychická porucha. Vojenská zdravotní pojišťovna upozorňuje na nejběžnější příznaky, ale i potřebu řádné prevence. Jedná se totiž o zdravotní stav, kterému lze efektivně předcházet.


Světový den sepse vznikl z popudu organizace Global Sepsis Alliance v roce 2012. Každý rok 13. září se po celé planetě konají akce, které mají za cíl celosvětově zvýšit povědomí o tomto problému.

Sepsí se běžně rozumí celková reakce těla na infekci, která poškozuje tkáně a orgány. Způsobit ji může většina typů mikroorganismů, včetně bakterií, plísní, virů či parazitů. Může být však vyvolána i infekcí sezónními chřipkovými viry, žlutou zimnicí ale i covidem-19. Stav se může rozvinout do těžké sepse a dále do septického šoku spojeného s poruchou funkce nebo se selháváním jednoho nebo více orgánů. Sepse bývá označována neodborným lidovým termínem také jako otrava krve,“ vysvětluje revizní lékař Vojenské zdravotní pojišťovny Ladislav Hadravský. Světově je až 20 % úmrtí spojováno právě se sepsí a v závislosti na konkrétních podmínkách v dané zemi se úmrtnost pohybuje mezi 15 a 50 %. I přeživší však často trpí dlouhodobými následky, jako jsou například ztráta prstů či končetiny, špatná paměť a soustředění i posttraumatická stresová porucha.

Sepse se často projevuje jako zhoršení některých běžných infekcí, kterým lze předcházet – například infekcí dýchacích cest, trávicí soustavy a močového traktu nebo ran na kůži. I to je důvod, proč nebývá diagnostikována v dostatečně raném stádiu. „Mezi nejčastější příznaky patří zmatenost a nezřetelná mluva, třes nebo svalová horečka, zastavení vylučování moči či silná dušnost. Pokud se u vás či u vašeho blízkého začnou projevovat některé z těchto příznaků, okamžitě kontaktuje svého lékaře či pohotovost,“ vyzývá Hadravský. Mezi nejohroženější skupiny lidí patří pacienti s oslabeným imunitním systémem. Konkrétně se jedná například o osoby starší 60 let, kojence, diabetiky a chronicky nemocné.

Hlavní roli v této prevenci hraje předcházení samotné infekci, ať už se jedná například o řádné vyčistění řezných ran, důslednou hygienu či používání ochranných dýchacích prostředků. Díky moderní medicíně však dokážeme celé řadě infekcí zabránit i pomocí vakcinace,“ vysvětluje doktor Hadravský. Například očkování proti koronaviru je plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Vojenská zdravotní pojišťovna nadto v rámci programu ZDRAVÍ přispívá svým dospělým pojištěncům 500 Kč a dětem 1000 Kč na jakékoliv další očkování. Více informací a podmínky čerpání benefitu lze získat na webu www.vozp.cz.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech.
O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

Kontakt pro média

Stance Communications, s.r.o.
Jana Přiklopilová

Account Manager
Tel.: +420 224 810 809, +420 721 331 593

E-mail: jana.priklopilova@stance.cz
www.stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings