Zaměstnanci stále častější „home office“ vítají. Práce z domova s sebou však může nést i zdravotní rizika

VoZP
4. September 2020

Praha, 4. září 2020 – Koronavirová epidemie se odráží i v pracovních zvyklostech – stále více firem se v zájmu ochrany zaměstnanců přiklání k práci v režimu home office, tedy výkonu zaměstnání z domova. Ačkoli se home office řadí k benefitům, ne každému takový způsob práce vyhovuje. I když se díky němu snižuje riziko nákazy na minimum, při nedodržování jistých zásad to naše zdraví může odnést jinak.


Spousta zaměstnanců považuje home office za příjemný benefit, díky kterému získá větší volnost a může tak lépe skloubit pracovní a soukromý život. I pro zaměstnavatele představuje práce z domova výhody, a to především z pohledu nižších nákladů například za spotřebu energií. Home office se ale pojí i s mnoha riziky. Zatímco kanceláře jsou navrženy tak, aby židle i psací stoly poskytovaly správnou ergonomii, u sebe doma se otázkou ergonomie zabývají jen málokteří zaměstnanci. Zajištění správné ergonomie je přitom klíčové pro to, abychom se vyhnuli řadě akutních i chronických zdravotních problémů.

„Kromě komplikací v podobě domácích úrazů, které jsou z právního hlediska obtížně řešitelné, hrozí zaměstnancům i dlouhodobější problémy. Jen málokdo má doma pracovní místo správně vyřešené z hlediska ergonomie. To se pojí s častými bolestmi zad či rukou. Nesprávně sedícím zaměstnancům tak může hrozit například tzv. tenisový loket, syndrom karpálního tunelu, zánět šlach a podobně,“ upozorňuje Ladislav Hadravský, revizní lékař Vojenské zdravotní pojišťovny ČR.

I když v pochmurném podzimním počasí může mnohým představa zalézt si s notebookem do postele připadat lákavá, ze zdravotního hlediska tento přístup rozhodně nelze doporučit. Je naopak nutné dbát na správnou kombinaci pracovní židle, pracovního stolu a polohy počítače. V ideálním případě by při sezení měly být nohy na podlaze v úhlu 90 stupňů, ještě lepší možností je však práci vsedě kombinovat s občasným stáním. K tomu nejlépe poslouží výškově nastavitelný psací stůl. Monitor by na něm měl být umístěn tak, aby byl ve vzdálenosti alespoň půl metru od očí, ale zároveň by měl být v jejich úrovni. To nás donutí sedět vzpřímeně a neničit si tolik zrak.

Při práci z domova je nutné dbát i na osvětlení. Monitor by neměl být postaven naproti oknu, jelikož takto vzniklý velký světelný kontrast rychle unavuje oči. Rozhodně se nedoporučuje pracovat ve tmě. Ideální je denní světlo, případně jeho kombinace s teplým žlutým světlem. Kromě nábytku a osvětlení stojí za zmínku i správné větrání, na které by „domácí zaměstnanci“ neměli zapomínat, a to ani v zimě.

„O všech těchto věcech má zaměstnavatel povinnost své zaměstnance pracující z domova poučit. Pokud zaměstnanci musí pracovat v režimu home office, ale jejich nábytek parametry správné ergonomie nesplňuje, mohou požádat o zapůjčení či příspěvek na pořízení vhodnějšího nábytku,“ doplňuje doktor Hadravský.

Vedle fyzických zdravotních problémů může mít home office vliv i na psychiku člověka. „U práce z domova se také často setkáváme s přepracováním zaměstnance, u kterého pak může v krajních případech nastat i syndrom vyhoření, což bývá umocněno chybějícím sociálním kontaktem. Zaměstnanci by se měli naučit vytyčit si dobu, po niž budou pracovat, a tuto dobu nepřekračovat. Doporučujeme také věnovat se svým koníčkům a pravidelně sportovat,“ uzavírá Ladislav Hadravský.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

Kontakt pro média

Stance Communications, s.r.o.

Ladislav Pokorný

Account Manager

Tel.: +420 224 810 809, +420 724 513 052

E-mail: ladislav.pokorny@stance.cz

www.stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings