VoZP: Pandemie nám navýšila úhrady o téměř miliardu korun

VoZP
16. March 2021

Praha, 16. března 2021 – Uplynul již víc než rok od chvíle, kdy byl v České republice zaznamenán první případ onemocnění covidem-19. Následná pandemie měla v první řadě bezprecedentní dopad na celý zdravotnický systém. Vojenská zdravotní pojišťovna bilancuje loňský „covidový“ rok, kvůli kterému navýšila úhrady o rekordních 991 milionů korun. Jen antigenní a PCR testy vyšly na více než 325 milionů korun.


„Rok 2020 postavil českému zdravotnictví do cesty nečekanou výzvu v podobě celosvětové pandemie. Sektor tak musel v krátkém čase změnit priority a problémem číslo jedna se stal koronavirus. Ačkoliv konečné dopady pandemie budou sečteny až po jejím zdárném překonání, její vliv na úhrady za zdravotnickou péči lze bilancovat již nyní. Dle našich dat odpovídá celkový úhrn za poskytnuté zdravotní služby a bonifikace spojené s testováním takřka miliardě korun,“ říká Markéta Benešová, ředitelka odboru zdravotní péče z VoZP.

Vojenská zdravotní pojišťovna v minulém roce na základě kompenzační vyhlášky a řady opatření upravila seznam a výši úhrad u celé řady služeb. Téměř třetina (přibližně 314 milionů korun) ze všech pandemických úhrad směřovala na testování metodou PCR. Dalších 282 mil. Kč bylo uhrazeno nemocnicím v rámci příplatků za intenzivní lůžka pro covidové pacienty a 109 mil. Kč za ambulantní specializovanou péči. Jelikož se očkování proti nemoci covid-19 rozbíhá až v letošním roce, jsou loňské úhrady za očkování minimální, a to bezmála 33 tisíc korun.

Nejvyšší položky za vykázanou péči zcela jasně odpovídají hlavním oblastem, na které se zdravotnický systém musel zaměřit. V první řadě je to samozřejmě testování. S postupným šířením pandemie však přibývalo i pacientů, které bylo zapotřebí hospitalizovat v nemocnicích. To se projevilo i na úhradách péče ať už ve zdravotnických zařízeních či ve vlastním sociálním prostředí.  Jen úhrady za ambulantní specializovanou péči jsme navýšili o 109 milionů,“ vysvětluje Markéta Benešová. Současně také pojišťovna zaznamenala v minulém roce propady z příjmů u osob samostatně výdělečně činných odhadem o 500 milionů korun a celkem o 538 milionů korun u ostatních skupin plátců zdravotního pojištění. Naopak došlo v období od června 2020 ke zvýšení příjmů o 1,7 miliardy korun v důsledku navýšení platby státu za jím hrazené pojištěnce o 500 Kč.

VoZP v letošním roce s ohledem na poslední vyhlášená vládní opatření očekává další navyšování úhrad za testování občanů. Současně také počítá i s náklady, které budou směřovat na plánované proočkování české populace, jež bude zcela hrazeno ze zdravotního pojištění.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech.
O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

 

Kontakt pro média

Stance Communications, s.r.o.

Ladislav Pokorný

Account Manager

Tel.: +420 224 810 809, +420 724 513 052

E-mail: ladislav.pokorny@stance.cz

www.stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings