VoZP: Krizi ustojíme. Věříme, že vládní injekce pomůže zachovat kvalitní zdravotní péči

VoZP
23. April 2020

Praha, 23. dubna 2020 – Vojenská zdravotní pojišťovna připravuje krizový scénář, který bude pružně reagovat na aktuální situaci týkající se pandemie covid-19. S omezováním dostupnosti zdravotní péče přitom nepočítá. VoZP zároveň vítá rozhodnutí vlády zvýšit v letošním a příštím roce odvody na zdravotní pojištění za tzv. státní pojištěnce, které významně pomůže zachovat dostupnost, rozsah a kvalitu zdravotní péče i v době významných výpadků příjmů.


„Nesmírně si vážíme všech zdravotníků, díky kterým stojí český zdravotnický systém i v době krize na pevných nohou. Omezování plateb za zdravotní péči, či dokonce samotné dostupnosti péče v této situaci nepřipadalo v úvahu. Vítáme rozhodnutí vlády navýšit odvody na zdravotní pojištění za tzv. státní pojištěnce, které pro pojišťovny znamená potřebné posílení a důležitou stabilizaci rozpočtů. Toto rozhodnutí vnímáme jako klíčový krok ke stabilizaci celého sektoru zdravotnictví,“ uvádí generální ředitel VoZP Josef Diessl. Návrh počítá s měsíčním navýšením o 500 korun na jednoho pojištěnce od 1. června a poté o dalších 200 korun od 1. ledna následujícího roku.

Celý pojišťovnický sektor čekají v následujících měsících a letech složitější časy. To si uvědomuje i VoZP a v reakci na to připravuje na pokyn správní rady krizový plán, aby ani v budoucnu nemusela omezovat úroveň dostupnosti a kvality poskytovaných zdravotních služeb. „Už od začátku krize jsme ve VoZP měli jeden primární cíl. Chceme udělat vše pro to, aby naše pojišťovna nemusela nijak omezovat poskytovanou zdravotní péči a aby co nejvíce usnadnila nelehkou situaci lékařům všech oborů. Se zdravotníky jsme v úzkém kontaktu a snažíme se jim vycházet vstříc,“ vysvětluje Diessl.

VoZP nadále poskytuje například zálohy na poskytovanou akutní péči v plné výši. Smluvním partnerům vyplácí předběžné měsíční úhrady na základě předcházejícího období bez ohledu na vykázaný objem zdravotní péče. „Velkým otazníkem, který musíme v těchto dnech řešit, je proplácení záloh lékařům za nevykonanou péči. V této situaci občané často odkládají pravidelné návštěvy u lékařů, kteří kvůli tomu neodvádějí smluvní objem poskytnuté péče. Jedná se o velmi komplikovanou problematiku a věříme, že se jí bude v následujících týdnech věnovat i vláda,“ uvádí Josef Diessl a doplňuje: „Krize se nás však najisto dotkne, a to hlavně v dlouhodobém měřítku. Právě proto chceme být připraveni na všechny možné scénáře, které bude reflektovat krizový model. Již nyní zavádíme úsporná řešení. Ta povedou k větší efektivitě a šetření prostředky, které budou později potřeba. Nadále chceme být stabilní oporou nejen našim pojištěncům, ale i všem zdravotníkům a partnerům.“

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech.
O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

Kontakt pro média:

Stance Communications, s.r.o.

Ladislav Pokorný

Account Manager

Tel.: +420 224 810 809, +420 724 513 052

E-mail: ladislav.pokorny@stance.cz

www.stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings