VoZP nabádá seniory k očkování proti chřipce i covidu, ročně jim na prevenci přispěje až 1400 Kč

VoZP
29. September 2021

Praha, 29. září 2021 – Opět po roce si v první říjnový den připomeneme Mezinárodní den seniorů. V tomto období řadu lidí trápí oslabená imunita. Ve spojení s šířením virových onemocnění však podzimní počasí znamená pro naše starší spoluobčany velké riziko. K posílení jejich zdraví jim proto Vojenská zdravotní pojišťovna přispívá na prevenci, pohybové aktivity i kloubní výživu.


Díky neustálému vědeckému vývoji ve zdravotnictví a dalším socioekonomickým změnám dochází ve společnosti k nárůstu délky dožití. Toto stárnutí populace je příčinou zvyšování počtu seniorů. V České republice aktuálně žije 2,16 milionu obyvatel starších 65 let a jedná se tak o pětinu české populace. Se zvyšujícím se věkem se pojí i narůstající riziko závažných chorob. Snížená funkce imunitního systému navíc vede k větší rizikovosti i běžných nemocí. Letos si proto Mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. října, připomínáme s ještě větším důrazem na nebezpečnost virových onemocnění, jako je koronavirus a chřipka. Ty mohou být v případě seniorů až smrtelné.

Virová onemocnění zvyšují nápor na lidský imunitní systém a jakékoliv jeho oslabení může způsobit zhoršení průběhu nemoci. Léčba může být náročná hlavně z důvodu, že zde oproti bakteriálním onemocněním nijak nepomohou antibiotika. Nejlepším řešením je proto vhodná prevence. Kromě dodržování základních hygienických pravidel lze proti koronaviru i chřipce bojovat očkováním. Oba tyto druhy vakcinace jsou pro klienty starší 65 let plně hrazeny zdravotní pojišťovnou,“ říká revizní lékař VoZP Ladislav Hadravský.

V České republice aktuálně probíhá kromě standardního očkování proti covidu-19 také posilování vakcíny třetí dávkou. „Tomuto očkování se také říká booster a zavádí se v případě nízké hodnoty protilátek v těle. U nás se aktuálně doporučuje hlavně občanům starším 60 let, u kterých uběhlo více než 8 měsíců od dokončení ‚prvního‘ očkování,“ vysvětluje Hadravský. Současně upozorňuje na důležitost očkování proti chřipce. „Ačkoliv nás minulý rok pandemie chřipky minula, lze očekávat, že letos se jí nevyhneme, a zájemci hlavně z řad seniorů by tuto možnost měli probrat se svým praktickým lékařem,“ říká.

U seniorů se však také zvyšuje potřeba různých léčivých přípravků. V ČR dostupnost léčiv ze zákona zastřešuje takzvaný ochranný limit na doplatky. U lidí nad 65 let činí 1000 korun a od 70 let výše 500 korun. Všechny doplatky nad tuto sumu v jednom roce jim zdravotní pojišťovna vrátí. Riziko dalších nemocí, které seniory postihují, lze snižovat prevencí a zdravým životním stylem. „Kromě zmiňovaného očkování je zapotřebí udržovat v rámci možností aktivní život, zdravou stravu a nezapomínat na pravidelné kontroly u lékaře. Právě ty pomohou odhalit případné potíže ještě v raném stádiu, kdy s nimi lze efektivně bojovat a snižuje se tak riziko vážnějších potíží,“ nabádá Hadravský.

VoZP přispívá každému seniorovi až 1400 korun na vyšetření v rámci programů PREVENCE a POHYB. Jedná se tak například o příspěvek na vyšetření paměti a kognitivních funkcí nebo na kloubní výživu. Kompletní seznam benefitů a podmínky jejich čerpání jsou dostupné na webových stránkách www.vozp.cz.

 

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech.
O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

Kontakt pro média

Stance Communications, s.r.o.
Jana Přiklopilová

Account Manager
Tel.: +420 224 810 809, +420 721 331 593

E-mail: jana.priklopilova@stance.cz
www.stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings