VoZP: Musíme navýšit počet očkovaných, pandemie nás bude stát více než 2 miliardy korun

VoZP
2. December 2021

Praha, 2. prosince 2021 – Ačkoliv je proočkovanost mezi pojištěnci VoZP ve věku 65+ na dobré úrovni, podobně jako v republikovém průměru s věkem klesá. Vojenská zdravotní pojišťovna očekává, že se covidové náklady v letošním roce vyšplhají na 2,1 miliardy Kč.


Pandemie covidu-19 zasahuje do života české společnosti už téměř 2 roky. Ohrožuje nejen infikované, ale také všechny další pacienty, u kterých může dojít v případě odložené zdravotní péče k prodloužení čekací doby. Hlavní zbraní proti pandemii se stalo očkování, jehož včasná indikace dokáže výrazně zmírnit průběh onemocnění. Aktuální proočkovanost je však v ČR v některých věkových skupinách stále nedostatečná. Vojenská zdravotní pojišťovna očekává, že za letošní rok vynaloží až 2,1 miliardy Kč jen za náklady související s pandemií.

Nemocnice se plní neočkovanými lidmi a hospitalizace covidových pacientů se s postupující vlnou pandemie komplikují. Dochází k odkládání neakutní péče, zdravotnický personál je vytížen a s každým jedním pacientem na intenzivní péči náklady na ni narůstají o desetitisíce až statisíce. Přitom by hospitalizace v mnoha případech nebyla nutná. Očkovaní lidé tak nechrání jen sami sebe, ale podávají pomyslnou pomocnou ruku našim zdravotníkům i celému českému zdravotnictví,“ říká Josef Diessl, generální ředitel VoZP.

Proočkovanost mezi všemi pojištěnci VoZP, pro které je vakcína vhodná, se pohybuje okolo 62 %. Nejnižší zájem je mezi mladými lidmi od 15 do 35 let. S vyšším věkem zájem o vakcinaci roste. „Ve věkové skupině od 70 do 84 let se blížíme k 90% proočkovanosti všech pojištěnců. Relativně nízký zájem je poté u mladších lidí, kde se pohybuje kolem 50 %. Dostatečná vakcinace je však v boji proti viru covid-19 klíčová. Aktuální data zcela jasně ukazují, že u očkovaných významně klesá riziko hospitalizace, a to i v případě zákeřné varianty delta,“ říká Josef Diessl.

Aktuálně procházíme další vlnou pandemie. Český zdravotnický systém nikdy nebyl vystaven tak intenzivnímu a soustavnému tlaku. Cestu z pandemie však známe. Do té doby nesmíme polevit v dodržování prevence a základních hygienických návyků,“ uzavírá Josef Diessl.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech.
O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

Kontakt pro média

Stance Communications, s.r.o.

Jana Přiklopilová

Account Manager

Tel.: +420 721 331 593

E-mail: jana.priklopilova@stance.cz

www.stance.cz

Privacy settings and   cookies

The website uses cookies   to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted   ads.

More information and settings